Maharashtra State Table Tennis Association

  HOME

District wise Player Entry Individual Event 50th Inter-District & 81st Maharashtra State Championships Table Tennis Tournament, 2019
District Name Count
AKOLA 41
AMRAVATI 24
AHMEDNAGAR 02
AURANGABAD 06
BEED 06
DHULE 10
GONDIA 00
JALGAON 18
KOLHAPUR 48
MUMBAI CITY 82
MUMBAI SUBURBAN 207
NANDED 34
NAGPUR 46
NASHIK 42
PALGHAR 29
PUNE 244
PARBHANI 17
RAIGAD 41
SINDHUDURG 03
SANGLI 07
SOLAPUR 28
SATARA 26
THANE 152
YAVATMAL 20
   
TOTAL : 1099