List of Players from THANE Team

1 - Cadet Boys Team

Serial No Player Name
1 ROHAN DANI
2 MAYURESH SAWANT
3 UDIT SACHDEV
4 HRIDAY DESHPANDE

2 - Cadet Girls Team

Serial No Player Name
1 RIANA BHOOTA
2 RUTUJA CHINCHANSURE
3 SUKRATI SHARMA
4 KAVYA BHATT

3 - Junior Boys Team

Serial No Player Name
1 AALAP GOKHALE
2 SHARMAN DEDHIA
3 DINESH PATEL
4 DEEPIT PATIL
5 SIDDHESH SAWANT

4 - Junior Girls Team

Serial No Player Name
1 TIYA WAGH
2 SHRAVANI SAWANT
3 ISHA CHAVAN
4 SACHI DALVI
5 TEJAL KAMBLE

5 - Men Team

Serial No Player Name
1 ZUBIN TARAPORWALA
2 SIDDHESH PANDE
3 DEEPIT PATIL
4 MAYURESH KELKAR
5 JASH DALVI

6 - Sub Junior Boys Team

Serial No Player Name
1 SWASTIK ATHANIKAR
2 RONIT ANEGUNDI
3 SHARMAN DEDHIA
4 GAURAV PANCHANGAM

7 - Sub Junior Girls Team

Serial No Player Name
1 SHRAVANI SAWANT
2 ARYA SONGADKAR
3 AADYASHREE JOG
4 PARIDHI AGARWAL

8 - Women Team

Serial No Player Name
1 SHRUTI AMRUTE
2 JAGRUTI MURBADKAR
3 SNEHAL PATIL
4 DISHA HULAWLE
5 ARPITA JOSHI

9 - Youth Boys Team

Serial No Player Name
1 VIPUL NANDKAR
2 SIDDHESH SAWANT
3 TEJAS KAMBLE
4 JASH DALVI
5 JITENDRA YADAV

10 - Youth Girls Team

Serial No Player Name
1 TEJAL KAMBLE
2 ISHA CHAVAN
3 SNEHAL PATIL
4 SHRUTI AMRUTE
5 BHAVIKA MOOLRAJANI