List of Players from SATARA Team

1 - Cadet Boys Team

Serial No Player Name
1 SARTHAK PATIL
2 DHANANJAY JAGTAP
3 ARYA ADVANI

2 - Cadet Girls Team

Serial No Player Name
1 SAYALI MAJGAONKAR
2 ANUSHKA MATKAR

3 - Junior Boys Team

Serial No Player Name
1 SUMIT JADHAV
2 ANISH PANDIT
3 SOHAM KULKARNI
4 MOHIT LOKHANDE

4 - Junior Girls Team

Serial No Player Name
1 ANUSHKA GIRANGE
2 PRUTHVI BARVE
3 SIDDHI NIMBALKAR

5 - Sub Junior Boys Team

Serial No Player Name
1 SUMIT JADHAV
2 ANISH PANDIT
3 SOHAM KULKARNI
4 ARYAN KUMAR

6 - Sub Junior Girls Team

Serial No Player Name
1 PRUTHVI BARVE
2 ANUSHKA MATKAR
3 SIDDHI NIMBALKAR
4 SAYALI MAJGAONKAR

7 - Youth Boys Team

Serial No Player Name
1 DHANANJAY JAGTAP
2 ARYAN KUMAR
3 MOHIT LOKHANDE