List of Players from PUNE Team

1 - Cadet Boys Team

Serial No Player Name
1 ARNAV ZAGADE
2 PRANAV GHOLKAR
3 RYAN DSOUZA
4 PARTH DESHPANDE

2 - Cadet Girls Team

Serial No Player Name
1 NABHA KIRKOLE
2 DEVYANI KULKARNI
3 JANHAVI PHANSE
4 RUCHITA DARWATKAR

3 - Junior Boys Team

Serial No Player Name
1 ANAIY KOVELAMUDI
2 SHRIYASH BHOSALE
3 SAAI BAGATE
4 NEIL MULYE
5 ARYAN PANSE

4 - Junior Girls Team

Serial No Player Name
1 SIDDHI ACHREKAR
2 DHANASHREE PAWAR
3 MRUNMAYEE RAIKHELKAR
4 SWAPNALI NARLE
5 PRITHA VARTIKAR

5 - Men Team

Serial No Player Name
1 VAIBHAV DAHIBHATE
2 UPENDRA MULYE
3 DHANANJAY BARVE
4 RAJAT KADAM
5 ARYAN PANSE

6 - Sub Junior Boys Team

Serial No Player Name
1 JAY PENDSE
2 SANAT JAIN
3 ANAIY KOVELAMUDI
4 ADITYA JORI

7 - Sub Junior Girls Team

Serial No Player Name
1 DHANASHREE PAWAR
2 PRITHA VARTIKAR
3 RADHIKA SAKPAL
4 MAYURI THOMBRE

8 - Women Team

Serial No Player Name
1 ISHA SWAR
2 SIDDHI ACHREKAR
3 EESHA JOSHI
4 SALONI SHAH
5 ANKITA PATWARDHAN

9 - Youth Boys Team

Serial No Player Name
1 SHRIYASH BHOSALE
2 RAJ SHINDE
3 ARYAN PANSE
4 RAJAT KADAM
5 SHOUNAK SHINDE

10 - Youth Girls Team

Serial No Player Name
1 ISHA SWAR
2 MRUNMAYEE RAIKHELKAR
3 SWAPNALI NARLE
4 SIDDHI ACHREKAR
5 SALONI SHAH