List of Players from PALGHAR Team

1 - Cadet Boys Team

Serial No Player Name
1 ANKIT MANJHI
2 MD NURAZ MEMON
3 OM KULKARNI
4 ARYAN HANDE

2 - Junior Boys Team

Serial No Player Name
1 ATHARVA KULKARNI (PLG)
2 PRAJWAL ROHEKAR
3 VIRENDRA DANDEKAR
4 OMKAR PATIL (PLG)
5 MRUNMAY PATIL

3 - Men Team

Serial No Player Name
1 KETAN PALVANKAR
2 VISHAK NAIR
3 ATHARVA KULKARNI (PLG)
4 CHAITANYA HATIPKAR
5 DHRUV WALINJKAR

4 - Sub Junior Boys Team

Serial No Player Name
1 MANTHAN WALINJKAR
2 MRUNMAY PATIL
3 PRAJWAL ROHEKAR
4 ATHARVA POWAR

5 - Sub Junior Girls Team

Serial No Player Name
1 ROSHANI MANJHI
2 TANEESHA SAHAY
3 ASHITA SALWAN
4 REEYA AMBETKAR

6 - Youth Boys Team

Serial No Player Name
1 VIRENDRA DANDEKAR
2 VISHAK NAIR
3 MANTHAN WALINJKAR
4 OMKAR PATIL (PLG)
5 DHRUV WALINJKAR

7 - Youth Girls Team

Serial No Player Name
1 REEYA AMBETKAR
2 ASHITA SALWAN
3 TANEESHA SAHAY
4 ADVAITA KULKARNI