List of Players from NASHIK Team

1 - Cadet Boys Team

Serial No Player Name
1 AJNISH BHARADE
2 ARCHIT RAHANE
3 TANISH BHARMECHA

2 - Cadet Girls Team

Serial No Player Name
1 JANHAVI KALSEKAR
2 ANANYA PHADKE

3 - Junior Boys Team

Serial No Player Name
1 SOUMEET DESHPANDE
2 SWARRAJ KULKARNI
3 SUDHANSHU WANI
4 VIRAJ KOTECHA
5 KUSHAL CHOPDA

4 - Junior Girls Team

Serial No Player Name
1 MITALI PURKAR
2 SAYLI BAXI
3 TANEESHA KOTECHA
4 ANANYA PHADKE
5 SAYALI WANI

5 - Men Team

Serial No Player Name
1 AJINKYA SHINTRE
2 SOUMEET DESHPANDE
3 PUNEET DESAI
4 DIVENDU CHANDURKAR

6 - Sub Junior Boys Team

Serial No Player Name
1 KUSHAL CHOPDA
2 LOVIT CHANDURKAR
3 ARYAN POL

7 - Sub Junior Girls Team

Serial No Player Name
1 MITALI PURKAR
2 TANEESHA KOTECHA
3 SAYLI BAXI
4 SAYALI WANI

8 - Youth Boys Team

Serial No Player Name
1 AVDHOOT INCHEKAR
2 SWARRAJ KULKARNI
3 VIRAJ KOTECHA
4 SUDHANSHU WANI