List of Players from NANDED Team

1 - Cadet Boys Team

Serial No Player Name
1 ADITYA BIJAMWAR
2 NIKHIL BANDEL
3 KAUSTUBH GIRGAONKAR

2 - Cadet Girls Team

Serial No Player Name
1 ISHIKA BORIKAR
2 RIYA ANALDAS

3 - Junior Boys Team

Serial No Player Name
1 AYUSH ATHAWALE
2 AMISH ATHAWALE
3 SHOUNAK SANPURKAR
4 HARSH JANGID

4 - Junior Girls Team

Serial No Player Name
1 SHRADDHA RAWANGAONKAR
2 SUSHMITA JADHAV

5 - Sub Junior Boys Team

Serial No Player Name
1 ANIMESH DHOLE
2 SHRIRANG BODHKE
3 AMISH ATHAWALE
4 KAUSTUBH GIRGAONKAR

6 - Sub Junior Girls Team

Serial No Player Name
1 RIYA ANALDAS
2 SUSHMITA JADHAV
3 SHRADDHA RAWANGAONKAR

7 - Youth Boys Team

Serial No Player Name
1 KAIVALYA GIRGAONKAR
2 ARYAN GOUR
3 ARNAV VYAWARE