List of Players from KOLHAPUR Team

1 - Cadet Boys Team

Serial No Player Name
1 HARSHAD BARGALE
2 MIHIR DATE
3 SOHAM CHAVAN
4 VEDANT PATIL(KOL)

2 - Cadet Girls Team

Serial No Player Name
1 AARYA ARADHYE
2 IRA VENGURLEKAR
3 NIHALI PATIL

3 - Junior Boys Team

Serial No Player Name
1 CHAITRAL MULYE
2 ANISH SONTAKKE
3 RUSHIKESH NALAWADE
4 PARTH PHADTARE
5 ADWAIT BONDRE

4 - Junior Girls Team

Serial No Player Name
1 HARSHADA LAD
2 NILAYA HUDDAR
3 JHANHAVI GOLE

5 - Men Team

Serial No Player Name
1 AKSHAY KABADE
2 VIVEK KUMBHAR
3 SACHIN KOGNOLE
4 S DESHPANDE
5 OMKAR GURAV

6 - Sub Junior Boys Team

Serial No Player Name
1 ANISH SONTAKKE
2 SANSKAR PAWAR
3 SHREYAS MANE
4 YASH PATIL

7 - Sub Junior Girls Team

Serial No Player Name
1 NARAYANI MUDHOLKAR
2 MADHURA SHENDURE
3 KRISHA NAIK

8 - Youth Boys Team

Serial No Player Name
1 ADWAIT BONDRE
2 BHAVYA SHAH
3 AKHIL ATHANE
4 SHIVTEJ KHARADE
5 CHAITRAL MULYE

9 - Youth Girls Team

Serial No Player Name
1 JHANHAVI GOLE
2 NILAYA HUDDAR
3 HARSHADA LAD
4 PRIYANKA VENGURLEKAR