List of Players from GONDIA Team

1 - Cadet Boys Team

Serial No Player Name
1 KSHITIJ WASNIK
2 ARYAN MESHRAM
3 BHAVISHYA AGRAWAL
4 SHIRISH CHAURASIA

2 - Junior Boys Team

Serial No Player Name
1 DHAIRYA CHANDWANI
2 RUDRA BAWANKAR
3 ARYAN MESHRAM
4 KHUSH AGRAWAL

3 - Men Team

Serial No Player Name
1 BHAVISHYA AGRAWAL
2 MAHESH MAKHIJA
3 NAMAN CHAUHAN
4 DHIRAJ TOLANI
5 KSHITIJ WASNIK

4 - Sub Junior Boys Team

Serial No Player Name
1 SHIRISH CHAURASIA
2 DHAIRYA CHANDWANI
3 RUDRA BAWANKAR
4 KHUSH AGRAWAL