List of Players from THANE District

1 - Midget Girls

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 AAROHI CHAFEKAR 29-08-2019 1
2 ANVI THORAT 18-04-2010 185572 29-08-2019 1
3 RIANA BHOOTA 25-05-2010 175042 29-08-2019 1
4 SWARA JANGADE 25-11-2010 195747 29-08-2019 1

2 - Cadet Girls Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 AAROHI CHAFEKAR 29-08-2019 1
2 ANOUSHKA PATIL 22-05-2008 185290 29-08-2019 1
3 ANVI GUPTE 24-07-2009 185236 29-08-2019 1
4 ANVI THORAT 18-04-2010 185572 29-08-2019 1
5 HRITHIKA MADHUR 15-09-2009 185287 29-08-2019 1
6 ISHITA CHAVAN 11-11-2008 195778 29-08-2019 1
7 KAVYA BHATT 09-12-2009 185278 29-08-2019 1
8 RIANA BHOOTA 25-05-2010 175042 29-08-2019 1
9 RUTUJA CHINCHANSURE 01-02-2008 175093 29-08-2019 1
10 SAYALI PRADHAN 29-08-2019 1
11 SHREEYA GADEKAR 08-12-2008 174873 29-08-2019 1
12 SWARA JANGADE 25-11-2010 195747 29-08-2019 1
13 TIRTHA VADHAN 30-10-2008 195777 29-08-2019 1

3 - Sub Jr.Girls Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 AADYASHREE JOG 10-11-2005 133187 29-08-2019 1
2 ANOUSHKA PATIL 22-05-2008 185290 29-08-2019 1
3 ANVI GUPTE 24-07-2009 185236 29-08-2019 1
4 ARYA SONGADKAR 19-06-2006 133192 29-08-2019 1
5 HRITHIKA MADHUR 15-09-2009 185287 29-08-2019 1
6 ISHITA CHAVAN 11-11-2008 195778 29-08-2019 1
7 KAVYA BHATT 09-12-2009 185278 29-08-2019 1
8 NUPUR SHEKDAR 29-09-2007 185268 29-08-2019 1
9 PARIDHI AGARWAL 13-12-2006 185232 29-08-2019 1
10 RUTUJA CHINCHANSURE 01-02-2008 175093 29-08-2019 1
11 SACHI DALVI 08-11-2006 143648 29-08-2019 1
12 SANVI JANGADE 12-05-2007 185264 29-08-2019 1
13 SAYALI PRADHAN 29-08-2019 1
14 SHRAVANI SAWANT 04-06-2005 164424 29-08-2019 1
15 SHREEYA GADEKAR 08-12-2008 174873 29-08-2019 1
16 SHUBHA BHAT 30-07-2007 164521 29-08-2019 1
17 SIA KAGATHRA 07-02-2007 185398 29-08-2019 1
18 TIRTHA VADHAN 30-10-2008 195777 29-08-2019 1

4 - Jr.Girls Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 AADYASHREE JOG 10-11-2005 133187 29-08-2019 1
2 ARYA SONGADKAR 19-06-2006 133192 29-08-2019 1
3 BHAVIKA MOOLRAJANI 23-09-2004 154022 29-08-2019 1
4 ISHA CHAVAN 13-07-2004 164369 29-08-2019 1
5 MEGHANA KARANDIKAR 18-06-2004 154018 29-08-2019 1
6 NUPUR SHEKDAR 29-09-2007 185268 29-08-2019 1
7 PARIDHI AGARWAL 13-12-2006 185232 29-08-2019 1
8 SACHI DALVI 08-11-2006 143648 29-08-2019 1
9 SANVI JANGADE 12-05-2007 185264 29-08-2019 1
10 SHRAVANI SAWANT 04-06-2005 164424 29-08-2019 1
11 SHUBHA BHAT 30-07-2007 164521 29-08-2019 1
12 SIA KAGATHRA 07-02-2007 185398 29-08-2019 1
13 TEJAL KAMBLE 03-07-2002 101636 29-08-2019 1

5 - Youth Girls Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 DISHA HULAWLE 30-09-2000 185317 29-08-2019 1
2 ISHA CHAVAN 13-07-2004 164369 29-08-2019 1
3 SNEHAL PATIL 29-05-2000 060024 29-08-2019 1
4 TEJAL KAMBLE 03-07-2002 101636 29-08-2019 1

6 - Womens Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 DISHA HULAWLE 30-09-2000 185317 29-08-2019 1
2 PRACHI BHOSALE 02-07-1997 133220 29-08-2019 1
3 SNEHAL PATIL 29-05-2000 060024 29-08-2019 1
4 TEJAL KAMBLE 03-07-2002 101636 29-08-2019 1

7 - Midget Boys

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 AARUSH SHAH 28-03-2010 185302 29-08-2019 0
2 JOHAN CHELIPARMBIL 19-02-2010 185271 29-08-2019 0
3 MAYURESH SAWANT 15-07-2010 175091 29-08-2019 0
4 NILAY PATTEKAR 18-04-2011 185234 29-08-2019 0
5 PARTH BAGAULI 14-08-2010 195754 29-08-2019 0
6 VIHAAN GAWAND 01-06-2010 185569 29-08-2019 0
7 VIREN PATIL 18-08-2011 174823 29-08-2019 0

8 - Cadet Boys Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 AADITEY OAK 04-04-2009 185291 29-08-2019 0
2 DHRUV VASAIKAR 17-12-2009 185250 29-08-2019 0
3 HRIDAY DESHPANDE 04-03-2008 185293 29-08-2019 0
4 JOHAN CHELIPARMBIL 19-02-2010 185271 29-08-2019 0
5 MAYURESH SAWANT 15-07-2010 175091 29-08-2019 0
6 NILAY PATTEKAR 18-04-2011 185234 29-08-2019 0
7 OM GAIKWAD 26-05-2008 195761 29-08-2019 0
8 PARTH BAGAULI 14-08-2010 195754 29-08-2019 0
9 ROHAN DANI 07-09-2008 175041 29-08-2019 0
10 SOUMIL SARPOTTDAR 13-10-2008 174848 29-08-2019 0
11 TANISH PENDSE 14-06-2009 185237 29-08-2019 0
12 UDIT SACHDEV 25-08-2008 174833 29-08-2019 0
13 VIHAAN GAWAND 01-06-2010 185569 29-08-2019 0
14 VIREN PATIL 18-08-2011 174823 29-08-2019 0
15 YASH SHANBHAG 09-11-2009 185270 29-08-2019 0

9 - Sub Jr.Boys Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 AADITEY OAK 04-04-2009 185291 29-08-2019 0
2 AARYAN DESHPANDE 28-01-2007 122623 29-08-2019 0
3 AASHAY YADAV 28-02-2007 164669 29-08-2019 0
4 GAURAV PANCHANGAM 13-04-2007 153978 29-08-2019 0
5 HRIDAY DESHPANDE 04-03-2008 185293 29-08-2019 0
6 KHUSHH DESAI 22-07-2005 185248 29-08-2019 0
7 MOHIT SHEJAWALE 04-10-2006 153972 29-08-2019 0
8 NACHIKET KHANDEKAR 19-06-2006 164634 29-08-2019 0
9 NEEL GOSAVI 07-07-2006 153957 29-08-2019 0
10 OM GAIKWAD 26-05-2008 195761 29-08-2019 0
11 ROHAN DANI 07-09-2008 175041 29-08-2019 0
12 RONIT ANEGUNDI 30-01-2006 164646 29-08-2019 0
13 RUSHIL LAKADAWALA 29-11-2005 185515 29-08-2019 0
14 SHARMAN DEDHIA 04-05-2005 154009 29-08-2019 0
15 SIDDHANT DESHPANDE 06-03-2006 164360 29-08-2019 0
16 SOUMIL SARPOTTDAR 13-10-2008 174848 29-08-2019 0
17 SWASTIK ATHANIKAR 22-01-2007 175032 29-08-2019 0
18 TANISH PENDSE 14-06-2009 185237 29-08-2019 0
19 UDIT SACHDEV 25-08-2008 174833 29-08-2019 0
20 VANDAN KANDEKAR 17-02-2005 143520 29-08-2019 0
21 YASH SHANBHAG 09-11-2009 185270 29-08-2019 0

10 - Jr.Boys Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 AARYAN DESHPANDE 28-01-2007 122623 29-08-2019 0
2 AASHAY YADAV 28-02-2007 164669 29-08-2019 0
3 DINESH PATEL 10-08-2003 133198 29-08-2019 0
4 GAURAV PANCHANGAM 13-04-2007 153978 29-08-2019 0
5 KHUSHH DESAI 22-07-2005 185248 29-08-2019 0
6 MOHIT SHEJAWALE 04-10-2006 153972 29-08-2019 0
7 NACHIKET KHANDEKAR 19-06-2006 164634 29-08-2019 0
8 NEEL GOSAVI 07-07-2006 153957 29-08-2019 0
9 RONIT ANEGUNDI 30-01-2006 164646 29-08-2019 0
10 RUSHIL LAKADAWALA 29-11-2005 185515 29-08-2019 0
11 SAHIL JOSHI 23-05-2003 122478 29-08-2019 0
12 SHARMAN DEDHIA 04-05-2005 154009 29-08-2019 0
13 SIDDHESH SAWANT 26-11-2002 112193 29-08-2019 0
14 SWASTIK ATHANIKAR 22-01-2007 175032 29-08-2019 0
15 VANDAN KANDEKAR 17-02-2005 143520 29-08-2019 0

11 - Youth Boys Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 DINESH PATEL 10-08-2003 133198 29-08-2019 0
2 JASH DALVI 09-08-1999 185319 29-08-2019 0
3 SAHIL JOSHI 23-05-2003 122478 29-08-2019 0
4 SIDDHESH SAWANT 26-11-2002 112193 29-08-2019 0
5 TEJAS KAMBLE 05-10-1999 060019 29-08-2019 0

12 - Mens Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 JASH DALVI 09-08-1999 185319 29-08-2019 0
2 PRAMOD PANDEY 01-09-1984 122752 29-08-2019 0
3 SAHIL JOSHI 23-05-2003 122478 29-08-2019 0
4 SIDDHESH SAWANT 26-11-2002 112193 29-08-2019 0
5 TEJAS KAMBLE 05-10-1999 060019 29-08-2019 0
6 ZUBIN TARAPORWALA 25-09-1991 070079 29-08-2019 0