List of Players from PUNE District

1 - Midget Girls

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 AADYA GAVATRE 18-09-2011 29-08-2019
2 NAISHA REWASKAR 04-09-2011 29-08-2019
3 SAEE KULKARNI 04-08-2010 29-08-2019
4 TANAYAA ABHYANKAR 26-05-2010 29-08-2019

2 - Cadet Girls Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 DEVYANI KULKARNI 03-09-2008 29-08-2019
2 JAANHAVI PHANSE 28-07-2018 185599 29-08-2019
3 NABHA KIRKOLE 07-03-2009 29-08-2019
4 NAISHA REWASKAR 04-09-2011 29-08-2019
5 NIDHI BHANDARKAR 03-05-2008 29-08-2019
6 SAEE KULKARNI 04-08-2010 29-08-2019
7 TANAYAA ABHYANKAR 26-05-2010 29-08-2019

3 - Sub Jr.Girls Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 ARYA AYKAR 17-11-2007 29-08-2019
2 DEVYANI KULKARNI 03-09-2008 29-08-2019
3 DHANASHREE PAWAR 01-01-2005 143697 29-08-2019
4 JAANHAVI PHANSE 28-07-2018 185599 29-08-2019
5 JUEE DESHPANDE 22-05-2006 29-08-2019
6 KAIRAVI BRAHME 25-02-2007 29-08-2019
7 MAYURI THOMBRE 03-03-2005 154302 29-08-2019
8 NABHA KIRKOLE 07-03-2009 29-08-2019
9 NIDHI BHANDARKAR 03-05-2008 29-08-2019
10 PRITHA VARTIKAR 08-09-2006 143511 29-08-2019
11 PRUTHA ACHREKAR 13-12-2006 154005 29-08-2019
12 SWARADA DESAI 09-07-2006 29-08-2019

4 - Jr.Girls Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 ARYA AYKAR 17-11-2007 29-08-2019
2 DHANASHREE PAWAR 01-01-2005 143697 29-08-2019
3 JUEE DESHPANDE 22-05-2006 29-08-2019
4 KAIRAVI BRAHME 25-02-2007 29-08-2019
5 MAYURI THOMBRE 03-03-2005 154302 29-08-2019
6 POOJA JORWAR 20-08-2003 133012 29-08-2019
7 PREETI GADHAVE 175156 29-08-2019
8 PREETI SALUNKHE 01-01-2005 143699 29-08-2019
9 PRITHA VARTIKAR 08-09-2006 143511 29-08-2019
10 PRUTHA ACHREKAR 13-12-2006 154005 29-08-2019
11 SWAPNALI NARLE 01-01-2005 143698 29-08-2019
12 SWARADA DESAI 09-07-2006 29-08-2019
13 URVI SHAH 31-07-2009 29-08-2019
14 VAISHNAVI DEVGADE 29-08-2019

5 - Youth Girls Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 EESHA JOSHI 01-09-2000 111861 29-08-2019
2 ISHA SWAR 27-05-1999 29-08-2019
3 POOJA JORWAR 20-08-2003 133012 29-08-2019
4 PREETI GADHAVE 175156 29-08-2019
5 PREETI SALUNKHE 01-01-2005 143699 29-08-2019
6 PRITHA VARTIKAR 08-09-2006 143511 29-08-2019
7 PRITHIKA SENGUPTA 17-06-1999 175149 29-08-2019
8 SWAPNALI NARLE 01-01-2005 143698 29-08-2019
9 VAISHNAVI DEVGADE 29-08-2019

6 - Womens Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 EESHA JOSHI 01-09-2000 111861 29-08-2019
2 ISHA SWAR 27-05-1999 29-08-2019
3 PRITHIKA SENGUPTA 17-06-1999 175149 29-08-2019
4 SHUBHADA CHONDEKAR 11-12-1998 122786 29-08-2019

7 - Midget Boys

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 SHOUREN SOMAN 22-01-2010 29-08-2019 0
2 SWAROOP BHADALKAR 185693 29-08-2019 0

8 - Cadet Boys Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 AARADHYA PATIL 22-09-2009 29-08-2019 0
2 ARNAV ZAGADE 27-05-2008 29-08-2019 0
3 DARSH BHIDE 11-10-2008 29-08-2019 0
4 PARTH DESHPANDE 31-05-2000 111822 29-08-2019 0
5 PRANAV GHOLKAR 19-01-2008 29-08-2019 0
6 RAMANUJ JADHAV 14-02-2009 29-08-2019 0
7 RYAN DSOUZA 14-03-2008 29-08-2019 0
8 SHOUREN SOMAN 22-01-2010 29-08-2019 0
9 SWAROOP BHADALKAR 185693 29-08-2019 0
10 VEER DONGAONKAR 26-12-2009 29-08-2019 0

9 - Sub Jr.Boys Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 AADI FRANK AGARWAL 25-12-2005 164614 29-08-2019 0
2 AARADHYA PATIL 22-09-2009 29-08-2019 0
3 AARPIT AGRAWAL 18-04-2006 29-08-2019 0
4 ADITYA JORI 01-01-2005 143674 29-08-2019 0
5 ARNAV ZAGADE 27-05-2008 29-08-2019 0
6 ARYAN INGALE 03-08-2006 175146 29-08-2019 0
7 JAY PENDSE 25-05-2005 29-08-2019 0
8 NEIL MULYE 07-07-2007 133004 29-08-2019 0
9 OJAS CHOLKAR 06-03-2005 29-08-2019 0
10 PARTH DESHPANDE 31-05-2000 111822 29-08-2019 0
11 PRANAV GHOLKAR 19-01-2008 29-08-2019 0
12 RAMANUJ JADHAV 14-02-2009 29-08-2019 0
13 SAHIL BHARDWAJ 17-06-2006 195848 29-08-2019 0
14 SAMYAK MOTLING 25-02-2006 154099 29-08-2019 0
15 SANAT JAIN 31-05-2005 143510 29-08-2019 0
16 VASU AGRAWAL 13-11-2006 164421 29-08-2019 0
17 VEDANG JOSHI 16-02-2007 175145 29-08-2019 0

10 - Jr.Boys Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 AADI FRANK AGARWAL 25-12-2005 164614 29-08-2019 0
2 AARPIT AGRAWAL 18-04-2006 29-08-2019 0
3 AARUSH GALPALLI 25-11-2003 164461 29-08-2019 0
4 ADITYA JORI 01-01-2005 143674 29-08-2019 0
5 ARYAN INGALE 03-08-2006 175146 29-08-2019 0
6 ARYAN PANSE 17-01-2002 111767 29-08-2019 0
7 NEIL MULYE 07-07-2007 133004 29-08-2019 0
8 OJAS CHOLKAR 06-03-2005 29-08-2019 0
9 PRANAV ADBALVAR 29-08-2019 0
10 PRASAD DESHPANDE 29-08-2019 0
11 SAAI BAGATE 23-12-2003 29-08-2019 0
12 SAHIL BHARDWAJ 17-06-2006 195848 29-08-2019 0
13 SAMYAK MOTLING 25-02-2006 154099 29-08-2019 0
14 SANAT JAIN 31-05-2005 143510 29-08-2019 0
15 SHOUNAK SHINDE 05-06-2002 143506 29-08-2019 0
16 SHRIYASH BHOSALE 02-05-2002 122426 29-08-2019 0
17 VASU AGRAWAL 13-11-2006 164421 29-08-2019 0
18 VEDANG JOSHI 16-02-2007 175145 29-08-2019 0

11 - Youth Boys Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 AARUSH GALPALLI 25-11-2003 164461 29-08-2019 0
2 ARYA SHETH 28-09-2000 143686 29-08-2019 0
3 ARYAN PANSE 17-01-2002 111767 29-08-2019 0
4 GAURAV LOHAPATRE 175148 29-08-2019 0
5 PRANAV ADBALVAR 29-08-2019 0
6 PRASAD DESHPANDE 29-08-2019 0
7 RAJAT KADAM 06-08-2000 133023 29-08-2019 0
8 SAAI BAGATE 23-12-2003 29-08-2019 0
9 SANAT BOKIL 20-12-2000 101071 29-08-2019 0
10 SHOUNAK SHINDE 05-06-2002 143506 29-08-2019 0
11 SHRIYASH BHOSALE 02-05-2002 122426 29-08-2019 0

12 - Mens Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 AARUSH GALPALLI 25-11-2003 164461 29-08-2019 0
2 ABHISHEK BAJPAI 15-01-1998 154011 29-08-2019 0
3 ARYA SHETH 28-09-2000 143686 29-08-2019 0
4 ARYAN PANSE 17-01-2002 111767 29-08-2019 0
5 GAURAV LOHAPATRE 175148 29-08-2019 0
6 RAJAT KADAM 06-08-2000 133023 29-08-2019 0
7 RISHABH SAWANT 06-11-1996 111858 29-08-2019 0
8 SAAI BAGATE 23-12-2003 29-08-2019 0
9 SANAT BOKIL 20-12-2000 101071 29-08-2019 0
10 SHOUNAK SHINDE 05-06-2002 143506 29-08-2019 0
11 VAIBHAV DAHIBHATE 07-09-1992 143743 29-08-2019 0
12 VINIT DHURI 01-01-1995 143720 29-08-2019 0