List of Players from NAGPUR District

1 - Midget Girls

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 VIDHI KUMBRE 27-08-2019

2 - Cadet Girls Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 ANVESHA KASHYAP 16-11-2010 185414 27-08-2019
2 IKSHIKA UMATE 15-07-2009 185284 27-08-2019
3 JENNIFER VARGHESE 23-06-2008 153992 27-08-2019
4 SHAURYA WARAMBHE 01-10-2007 27-08-2019

3 - Sub Jr.Girls Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 ADYA DHOBLEY 07-04-2006 174961 27-08-2019
2 ANTARA JOSHI 30-03-2005 164712 27-08-2019
3 BHAKTI GHELANI 06-02-2007 185399 27-08-2019
4 DEVANSHI UPADHYAY 27-08-2019
5 DNYANESHWARI PATHARKAR 05-05-2005 174965 27-08-2019
6 IKSHIKA UMATE 15-07-2009 185284 27-08-2019
7 JENNIFER VARGHESE 23-06-2008 153992 27-08-2019
8 JUI PENDHARKAR 19-04-2006 143524 27-08-2019
9 MANASVI GUPTE 12-04-2006 174959 27-08-2019
10 TANAYA PATANE 12-03-2006 164713 27-08-2019
11 TANISHA ARORA 18-01-2007 27-08-2019

4 - Jr.Girls Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 ADISHRI SHILEDAR 07-10-2005 174920 27-08-2019
2 ADYA DHOBLEY 07-04-2006 174961 27-08-2019
3 ANANYA SAKALKALE 24-07-2004 112128 27-08-2019
4 ANTARA JOSHI 30-03-2005 164712 27-08-2019
5 BHAKTI GHELANI 06-02-2007 185399 27-08-2019
6 BHUMIKA ARORA 05-09-2004 27-08-2019
7 DISHA GIRDHAR 17-05-2003 143649 27-08-2019
8 DNYANESHWARI PATHARKAR 05-05-2005 174965 27-08-2019
9 HARSHALI DEOGHADE 05-09-2003 174933 27-08-2019
10 ISHA AMBHAIKAR 18-09-2003 122774 27-08-2019
11 JUI PENDHARKAR 19-04-2006 143524 27-08-2019
12 MANASVI GUPTE 12-04-2006 174959 27-08-2019
13 MAYURI DESHMUKH 03-05-2004 133457 27-08-2019
14 PARMITA PARMAR 21-01-2006 185386 27-08-2019
15 SAEE GHATAME 25-06-2003 185381 27-08-2019
16 TANAYA PATANE 12-03-2006 164713 27-08-2019

5 - Youth Girls Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 ANANYA SAKALKALE 24-07-2004 112128 27-08-2019
2 BHUMIKA ARORA 05-09-2004 27-08-2019
3 DISHA GIRDHAR 17-05-2003 143649 27-08-2019
4 HARSHALI DEOGHADE 05-09-2003 174933 27-08-2019
5 ISHA AMBHAIKAR 18-09-2003 122774 27-08-2019
6 MAYURI DESHMUKH 03-05-2004 133457 27-08-2019
7 SAEE GHATAME 25-06-2003 185381 27-08-2019

6 - Womens Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 DISHA GIRDHAR 17-05-2003 143649 27-08-2019
2 NEHA RAUT 12-07-1990 154258 27-08-2019
3 REVATI KACHORE 17-08-1999 185321 27-08-2019

7 - Midget Boys

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 LAKSHIT BATRA 27-06-2011 195834 27-08-2019 0
2 MANAS SHARMA 27-08-2019 0
3 MANISH BATRA 27-08-2019 0
4 PURAB SINGH RENU 22-01-2011 185419 27-08-2019 0
5 SHUBHAY SAKLANI 28-05-2012 27-08-2019 0

8 - Cadet Boys Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 AARUSH MESHRAM 06-11-2008 185238 27-08-2019 0
2 ADITYA DIXIT 10-08-2008 185208 27-08-2019 0
3 ADITYA KARANDIKAR 15-04-2008 27-08-2019 0
4 ANAGH BONDWE 30-09-2008 174856 27-08-2019 0
5 ANMOL RAMAWAT 10-03-2008 174830 27-08-2019 0
6 ANSHUL MESHRAM 27-08-2019 0
7 ARINJAY KOLHARKAR 22-10-2008 174929 27-08-2019 0
8 LAKSH VASYAYANI 27-08-2019 0
9 LAKSHIT BATRA 27-06-2011 195834 27-08-2019 0
10 NISHCHAY SAKLANI 14-05-2009 27-08-2019 0
11 PARTH KASHYAP 23-03-2009 185245 27-08-2019 0
12 SHLOK DAYAL 07-09-2008 174968 27-08-2019 0
13 SHRIVAR KUMRE 01-05-2009 185407 27-08-2019 0
14 YUG AGRAWAL 27-08-2019 0

9 - Sub Jr.Boys Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 AADI CHITNIS 08-01-2005 143616 27-08-2019 0
2 AARUSH MESHRAM 06-11-2008 185238 27-08-2019 0
3 AAYUSH KAURASE 13-03-2005 185346 27-08-2019 0
4 ADESH PATANKAR 27-08-2019 0
5 ADITYA DIXIT 10-08-2008 185208 27-08-2019 0
6 ADITYA HIRULKAR 27-11-2005 195704 27-08-2019 0
7 ADITYA KARANDIKAR 15-04-2008 27-08-2019 0
8 AMAN KASHYAP 25-04-2007 164710 27-08-2019 0
9 ANAGH BONDWE 30-09-2008 174856 27-08-2019 0
10 ANMOL RAMAWAT 10-03-2008 174830 27-08-2019 0
11 ARINJAY KOLHARKAR 22-10-2008 174929 27-08-2019 0
12 ARNAV PARMAR 03-01-2009 185387 27-08-2019 0
13 DHRUV SONAWANE 18-01-2007 174980 27-08-2019 0
14 OM SHRIRAO 10-02-2007 27-08-2019 0
15 PARTH KASHYAP 23-03-2009 185245 27-08-2019 0
16 RAGHAV SHARMA 02-05-2006 185367 27-08-2019 0
17 SAURISH SAVLAPURKAR 02-08-2007 174926 27-08-2019 0
18 SHARDUL PATHAK 09-07-2006 27-08-2019 0
19 SHLOK DAYAL 07-09-2008 174968 27-08-2019 0
20 SWANAND LAKHE 15-06-2006 174837 27-08-2019 0
21 TEJAS MUNDLE 27-08-2019 0
22 VEDANT AKOJWAR 27-08-2019 0
23 VEDANT TEMBHURNE 26-10-2007 174835 27-08-2019 0

10 - Jr.Boys Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 AADI CHITNIS 08-01-2005 143616 27-08-2019 0
2 AAYUSH KAURASE 13-03-2005 185346 27-08-2019 0
3 ADESH PATANKAR 27-08-2019 0
4 ADITYA BUNDHE 17-12-2004 185206 27-08-2019 0
5 ADITYA HIRULKAR 27-11-2005 195704 27-08-2019 0
6 AMAN KASHYAP 25-04-2007 164710 27-08-2019 0
7 ANADHI SHENDE 12-12-2003 164709 27-08-2019 0
8 DHRUV SONAWANE 18-01-2007 174980 27-08-2019 0
9 JAYESH KULKARNI 17-06-2003 143647 27-08-2019 0
10 PRIYANK DHAGE 08-12-2003 185366 27-08-2019 0
11 RAGHAV SHARMA 02-05-2006 185367 27-08-2019 0
12 SAURISH SAVLAPURKAR 02-08-2007 174926 27-08-2019 0
13 SHARDUL PATHAK 09-07-2006 27-08-2019 0
14 SOHAM PURANIK 19-11-2003 185320 27-08-2019 0
15 SWANAND LAKHE 15-06-2006 174837 27-08-2019 0
16 TEJAS MUNDLE 27-08-2019 0
17 VAIBHAV RANE 22-07-2002 175168 27-08-2019 0
18 VEDANT AKOJWAR 27-08-2019 0
19 YASH BISWAS 27-08-2019 0

11 - Youth Boys Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 ADITYA BUNDHE 17-12-2004 185206 27-08-2019 0
2 JAYESH KULKARNI 17-06-2003 143647 27-08-2019 0
3 KAUSTUBH UDAR 22-10-2000 112083 27-08-2019 0
4 PRIYANK DHAGE 08-12-2003 185366 27-08-2019 0
5 SHARDUL POLKE 14-06-2001 154111 27-08-2019 0
6 SOHAM PURANIK 19-11-2003 185320 27-08-2019 0
7 VAIBHAV RANE 22-07-2002 175168 27-08-2019 0
8 YASH BISWAS 27-08-2019 0

12 - Mens Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 ADARSH MASKE 25-04-1998 174880 27-08-2019 0
2 AKSHAY MANIYAR 30-06-1993 185337 27-08-2019 0
3 ASHLESH PARDHI 27-08-2019 0
4 ASHOK KALAMBE 27-09-1964 070413 27-08-2019 0
5 JAYESH KULKARNI 17-06-2003 143647 27-08-2019 0
6 KAUSTUBH UDAR 22-10-2000 112083 27-08-2019 0
7 MANISH BATRA 27-08-2019 0
8 PANKAJ RENU 17-10-1977 174897 27-08-2019 0
9 PRANAV KALE 26-12-1998 111956 27-08-2019 0
10 SHARDUL POLKE 14-06-2001 154111 27-08-2019 0