List of Players from MUMBAI SUBURBAN District

1 - Midget Girls

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 AARYA REDKAR 26-11-2012 195784 28-08-2019
2 ARSHIA RAI 18-05-2012 28-08-2019
3 DIVYANSHI BHOWMICK 19-11-2010 195786 28-08-2019
4 NIVA CHAUGHULE 16-06-2010 195732 28-08-2019
5 SAACHI  MANDHYAN  26-02-2010 185570 28-08-2019
6 SAI MULIK 26-08-2010 195788 28-08-2019

2 - Cadet Girls Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 AARYA REDKAR 26-11-2012 195784 28-08-2019
2 ANANYA  RAI 31-08-2008 174857 28-08-2019
3 ARSHIA RAI 18-05-2012 28-08-2019
4 DIVYANSHI BHOWMICK 19-11-2010 195786 28-08-2019
5 MRINALINI  SINGH 10-09-2008 185295 28-08-2019
6 NIVA CHAUGHULE 16-06-2010 195732 28-08-2019
7 SAACHI  MANDHYAN  26-02-2010 185570 28-08-2019
8 SAI MULIK 26-08-2010 195788 28-08-2019
9 SWARA SALGAONKAR 15-10-2009 185276 28-08-2019
10 URVI CHURI 15-02-2008 164520 28-08-2019
11 VAIDEHI CHOGLE 15-11-2008 195783 28-08-2019

3 - Sub Jr.Girls Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 AARUSHI RAUT 16-03-2007 164519 28-08-2019
2 ANANYA CHANDE 03-06-2006 133332 28-08-2019
3 ANANYA  RAI 31-08-2008 174857 28-08-2019
4 BHOOMI PITALE 05-05-2007 185559 28-08-2019
5 BHOOMI THACKER 22-12-2006 185494 28-08-2019
6 GAURI  DESHMUKH (MSD) 21-07-2006 185262 28-08-2019
7 HARDEE PATEL 03-01-2007 154000 28-08-2019
8 JASREET GILL 31-10-2007 185258 28-08-2019
9 KHOOSHI  PAWAR         18-08-2005 164611 28-08-2019
10 MRINALINI  SINGH 10-09-2008 185295 28-08-2019
11 MUKTA DALVI 04-01-2006 153997 28-08-2019
12 PARIDHI POTNIS 25-03-2005 143516 28-08-2019
13 PEARL AMALSADIWALA 23-09-2006 153993 28-08-2019
14 RISHA MIRCHANDANI 07-06-2006 153937 28-08-2019
15 SAMPADA BHIWANDKAR 06-01-2005 122746 28-08-2019
16 SANA DSOUZA 04-09-2007 154194 28-08-2019
17 SHRAVANI LOKE 28-06-2007 164473 28-08-2019
18 SWARA SALGAONKAR 15-10-2009 185276 28-08-2019
19 URVI CHURI 15-02-2008 164520 28-08-2019
20 VAIDEHI CHOGLE 15-11-2008 195783 28-08-2019

4 - Jr.Girls Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 AARUSHI RAUT 16-03-2007 164519 28-08-2019
2 ADITI SINHA 20-04-2002 185185 28-08-2019
3 ANANYA CHANDE 03-06-2006 133332 28-08-2019
4 BHOOMI PITALE 05-05-2007 185559 28-08-2019
5 BHOOMI THACKER 22-12-2006 185494 28-08-2019
6 GAURI  DESHMUKH (MSD) 21-07-2006 185262 28-08-2019
7 HARDEE PATEL 03-01-2007 154000 28-08-2019
8 JASREET GILL 31-10-2007 185258 28-08-2019
9 KHEYA SHAH 29-03-2004 122586 28-08-2019
10 KHOOSHI  PAWAR         18-08-2005 164611 28-08-2019
11 MAHEK NARNOLIA 28-10-2003 133145 28-08-2019
12 MUKTA DALVI 04-01-2006 153997 28-08-2019
13 PARIDHI POTNIS 25-03-2005 143516 28-08-2019
14 PEARL AMALSADIWALA 23-09-2006 153993 28-08-2019
15 RISHA MIRCHANDANI 07-06-2006 153937 28-08-2019
16 SAMPADA BHIWANDKAR 06-01-2005 122746 28-08-2019
17 SANA DSOUZA 04-09-2007 154194 28-08-2019
18 SHRAVANI LOKE 28-06-2007 164473 28-08-2019
19 SIYA HINGORANI 03-10-2003 154029 28-08-2019
20 VIDHI SHAH 04-05-2003 122524 28-08-2019

5 - Youth Girls Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 ADITI SINHA 20-04-2002 185185 28-08-2019
2 ANANNYA BASAK 15-01-2000 185195 28-08-2019
3 ANUSHKA CHAVAN 29-03-2001 112116 28-08-2019
4 KHEYA SHAH 29-03-2004 122586 28-08-2019
5 MAHEK NARNOLIA 28-10-2003 133145 28-08-2019
6 SAMPADA BHIWANDKAR 06-01-2005 122746 28-08-2019
7 SIYA HINGORANI 03-10-2003 154029 28-08-2019
8 SRUSHTI HALEANGADI 20-11-2000 101446 28-08-2019
9 VIDHI SHAH 04-05-2003 122524 28-08-2019

6 - Womens Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 ADITI SINHA 20-04-2002 185185 28-08-2019
2 ANANNYA BASAK 15-01-2000 185195 28-08-2019
3 ANUSHKA CHAVAN 29-03-2001 112116 28-08-2019
4 KHEYA SHAH 29-03-2004 122586 28-08-2019
5 MAHEK NARNOLIA 28-10-2003 133145 28-08-2019
6 MAMATA PRABHU 03-01-1983 174898 28-08-2019
7 SRUSHTI HALEANGADI 20-11-2000 101446 28-08-2019
8 VIDHI SHAH 04-05-2003 122524 28-08-2019

7 - Midget Boys

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 ARNAV WAGH 05-12-2010 28-08-2019 0
2 ISHAAN NAIK 15-09-2011 185294 28-08-2019 0
3 JAGJEET GILL 09-01-2010 185257 28-08-2019 0
4 PARAM BHIWANDKAR 21-06-2012 185307 28-08-2019 0
5 VIVAAN THAKKAR 22-02-2010 28-08-2019 0

8 - Cadet Boys Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 AADIV  GUPTA 28-03-2009 195762 28-08-2019 0
2 ANSH KARNAVAR 04-09-2009 175024 28-08-2019 0
3 ARNAV WAGH 05-12-2010 28-08-2019 0
4 DEV HINGORANY 01-01-2008 164440 28-08-2019 0
5 DHAIRYA VED 19-06-2008 175099 28-08-2019 0
6 DHRUV PATIL 07-07-2008 28-08-2019 0
7 DHRUV  SHAH 12-01-2008 174864 28-08-2019 0
8 ISHAAN NAIK 15-09-2011 185294 28-08-2019 0
9 JAGJEET GILL 09-01-2010 185257 28-08-2019 0
10 KATHIT SHAH 04-11-2008 175043 28-08-2019 0
11 MERWYN PATEL 31-05-2009 175092 28-08-2019 0
12 PARAM BHIWANDKAR 21-06-2012 185307 28-08-2019 0
13 PRADYUMAN  SHENOY 22-02-2008 174822 28-08-2019 0
14 SUTIRTHA  CHAKRABORTY  26-02-2008 175094 28-08-2019 0
15 TAVANTH  NERLAJE 20-03-2008 175035 28-08-2019 0
16 VIVAAN THAKKAR 22-02-2010 28-08-2019 0
17 YUVRAJ YADAV 18-08-2008 164513 28-08-2019 0

9 - Sub Jr.Boys Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 AADIL ANAND 23-04-2005 133299 28-08-2019 0
2 AADIV  GUPTA 28-03-2009 195762 28-08-2019 0
3 ADVAITH GAIKWAD 23-05-2006 185254 28-08-2019 0
4 AKSHAT JAIN 05-11-2007 164428 28-08-2019 0
5 AMAAN  SHAH 30-01-2006 164598 28-08-2019 0
6 ANSH KARNAVAR 04-09-2009 175024 28-08-2019 0
7 ARHAAN  SHAH 30-01-2006 164597 28-08-2019 0
8 DEV HINGORANY 01-01-2008 164440 28-08-2019 0
9 DEV JHAVERI 11-02-2006 174845 28-08-2019 0
10 DHAIRYA VED 19-06-2008 175099 28-08-2019 0
11 DHRUV PATIL 07-07-2008 28-08-2019 0
12 DHRUV  SHAH 12-01-2008 174864 28-08-2019 0
13 KATHIT SHAH 04-11-2008 175043 28-08-2019 0
14 KRISHNA  BALAJI 23-06-2007 174865 28-08-2019 0
15 KSHITIJ  CHIKANE 02-09-2006 174954 28-08-2019 0
16 KUNAL PATEL 10-12-2006 153986 28-08-2019 0
17 KUSHAL PATEL 10-12-2006 153987 28-08-2019 0
18 MAINAK NISTALA 26-09-2005 133115 28-08-2019 0
19 MERWYN PATEL 31-05-2009 175092 28-08-2019 0
20 PRADYUMAN  SHENOY 22-02-2008 174822 28-08-2019 0
21 RAJVEER SHAH 01-05-2005 133341 28-08-2019 0
22 RISHIT ROY 15-12-2006 28-08-2019 0
23 SAGAR KASTURE 13-01-2004 164636 28-08-2019 0
24 SANSKAR BASAK  25-09-2006 164487 28-08-2019 0
25 SHARVEYA SAMANT 09-06-2007 164593 28-08-2019 0
26 SHRIYANS ARORA 12-02-2006 28-08-2019 0
27 SUTIRTHA  CHAKRABORTY  26-02-2008 175094 28-08-2019 0
28 TAVANTH  NERLAJE 20-03-2008 175035 28-08-2019 0
29 VEER  KANAKIA 14-01-2006 195723 28-08-2019 0
30 VINEET DEEPAK 25-06-2007 164376 28-08-2019 0
31 VIVAAN THAKKAR 22-02-2010 28-08-2019 0
32 YUVRAJ YADAV 18-08-2008 164513 28-08-2019 0

10 - Jr.Boys Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 AADIL ANAND 23-04-2005 133299 28-08-2019 0
2 AKSHAT JAIN 05-11-2007 164428 28-08-2019 0
3 AMAAN  SHAH 30-01-2006 164598 28-08-2019 0
4 ARHAAN  SHAH 30-01-2006 164597 28-08-2019 0
5 ARNAV KARNAVAR 18-03-2004 133195 28-08-2019 0
6 CHINMAYA SOMAIYA 17-02-2002 112114 28-08-2019 0
7 DEV JHAVERI 11-02-2006 174845 28-08-2019 0
8 HRISHIKESH MALHOTRA 02-07-2003 133119 28-08-2019 0
9 KRISHNA  BALAJI 23-06-2007 174865 28-08-2019 0
10 KSHITIJ  CHIKANE 02-09-2006 174954 28-08-2019 0
11 KUNAL PATEL 10-12-2006 153986 28-08-2019 0
12 KUSHAL PATEL 10-12-2006 153987 28-08-2019 0
13 MAANAV SHAH 22-01-2003 195698 28-08-2019 0
14 MAINAK NISTALA 26-09-2005 133115 28-08-2019 0
15 RAJVEER SHAH 01-05-2005 133341 28-08-2019 0
16 RISHIT ROY 15-12-2006 28-08-2019 0
17 RONIT MIRCHANDANI 18-07-2002 133342 28-08-2019 0
18 SAGAR KASTURE 13-01-2004 164636 28-08-2019 0
19 SANSKAR BASAK  25-09-2006 164487 28-08-2019 0
20 SHARVEYA SAMANT 09-06-2007 164593 28-08-2019 0
21 SHIVAM DAS 16-09-2002 153988 28-08-2019 0
22 SHRIYANS ARORA 12-02-2006 28-08-2019 0
23 SHUBHAM SAMANT 03-09-2003 143733 28-08-2019 0
24 VEER  KANAKIA 14-01-2006 195723 28-08-2019 0
25 VINEET DEEPAK 25-06-2007 164376 28-08-2019 0

11 - Youth Boys Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 ARNAV KARNAVAR 18-03-2004 133195 28-08-2019 0
2 ASHWIN SUBRAMANIAN 02-05-2001 111872 28-08-2019 0
3 CHINMAYA SOMAIYA 17-02-2002 112114 28-08-2019 0
4 HRISHIKESH MALHOTRA 02-07-2003 133119 28-08-2019 0
5 MAANAV SHAH 22-01-2003 195698 28-08-2019 0
6 RONIT MIRCHANDANI 18-07-2002 133342 28-08-2019 0
7 SHIVAM DAS 16-09-2002 153988 28-08-2019 0
8 VIREN PATEL 08-06-1999 112260 28-08-2019 0

12 - Mens Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 ARNAV KARNAVAR 18-03-2004 133195 28-08-2019 0
2 ASHWIN SUBRAMANIAN 02-05-2001 111872 28-08-2019 0
3 BHAVESH APTE 06-03-1995 185192 28-08-2019 0
4 CHINMAYA SOMAIYA 17-02-2002 112114 28-08-2019 0
5 HRISHIKESH MALHOTRA 02-07-2003 133119 28-08-2019 0
6 JIGNESH RAHATWAL 07-11-1998 070201 28-08-2019 0
7 MAANAV SHAH 22-01-2003 195698 28-08-2019 0
8 NIKHIL DAHAKE 17-01-1989 195710 28-08-2019 0
9 RONIT MIRCHANDANI 18-07-2002 133342 28-08-2019 0
10 RUTASH JOSHIPURA 05-11-1998 185428 28-08-2019 0
11 SHIVAM DAS 16-09-2002 153988 28-08-2019 0
12 VIREN PATEL 08-06-1999 112260 28-08-2019 0