List of Players from SOLAPUR Team

1 - Cadet Girls Team

Serial No Player Name
1 ANUSHKA RAWAT
2 NUPUR DESHPANDE

2 - Junior Girls Team

Serial No Player Name
1 SHWETA KASTURE
2 SEJAL KOLHAPURE
3 ABOLI KULKARNI

3 - Men Team

Serial No Player Name
1 MANISH RAWAT
2 NILKANT POTDAR
3 NITIN TOSHNIWAL
4 ANANT KULKARNI
5 MUZAMMIL PUNEKAR

4 - Sub Junior Girls Team

Serial No Player Name
1 ABOLI KULKARNI
2 NUPUR DESHPANDE
3 ANUSHKA RAWAT

5 - Youth Boys Team

Serial No Player Name
1 VIJAY JADHAV
2 PRATIK JADHAV (SOL)
3 ABHISEKH TOSHNIWAL
4 SANKALP JADHAV