List of Players from PARBHANI Team

1 - Cadet Boys Team

Serial No Player Name
1 SMIT KAREWAR
2 NILABH JADHAV
3 AJINKYA BHOSALE
4 VARAD LOHAT

2 - Cadet Girls Team

Serial No Player Name
1 SHRAVANI MOGARKAR
2 ANJALI PATHRIKAR
3 JANHAVI GHOLAVE

3 - Junior Boys Team

Serial No Player Name
1 TUSHAR JADHAV (PRB)
2 VISHWANATH SWAMI
3 PIYUSH RAMAWAT
4 PRATAP KUMTHEKAR
5 TEJAS CHAKOTE

4 - Junior Girls Team

Serial No Player Name
1 SAKSHI SHIMPLE
2 PRIYAL TYARAL
3 BHAKTI MUKTAWAR
4 AISHWARYA PATIL
5 SAKSHI DEVKATE

5 - Men Team

Serial No Player Name
1 SURAJ BHUJBAL
2 VIKRAM HATTEKAR
3 PARIKSHIT GHATGE
4 SANGHARSH DAMODAR
5 SOHAM AWARGAND

6 - Sub Junior Boys Team

Serial No Player Name
1 ARYAN KAREWAR
2 MANAV AGRAWAL
3 HARSHVARDHAN GHADGE
4 VALLABH DANDVATE

7 - Sub Junior Girls Team

Serial No Player Name
1 SAKSHI SHIMPLE
2 SAKSHI DEVKATE
3 PRIYAL TYARAL
4 ANISHA PATHAK

8 - Women Team

Serial No Player Name
1 GAURI KULKARNI
2 PURVA RAKA
3 KRITIKA LOYA
4 VISHALI KALE

9 - Youth Boys Team

Serial No Player Name
1 TUSHAR JADHAV (PRB)
2 TEJAS CHAKOTE
3 VISHWANATH SWAMI
4 ABHISHEK ZUTE
5 SOHAM AWARGAND

10 - Youth Girls Team

Serial No Player Name
1 VISHALI KALE
2 AISHWARYA PATIL
3 GAURI KULKARNI
4 BHAKTI MUKTAWAR
5 KRITIKA LOYA