List of Players from NASHIK Team

1 - Cadet Boys Team

Serial No Player Name
1 KUSHAL CHOPDA
2 PIYUSH JADHAV
3 ARYAN POL

2 - Cadet Girls Team

Serial No Player Name
1 ANANYA PHADAKE
2 SAYALI BAXI
3 MITALI PURKAR

3 - Junior Boys Team

Serial No Player Name
1 LOVIT CHANDURKAR
2 VIRAJ KOTECHA
3 SUDHANSHU WANI
4 SOUMEET DESHPANDE
5 AVDHOOT INCHEKAR

4 - Junior Girls Team

Serial No Player Name
1 ANUSHKA CHAVAN
2 SAKSHI AFZALPURKAR
3 TANEESHA KOTECHA
4 SAYALI WANI

5 - Men Team

Serial No Player Name
1 ARCHIT BHADKAMKAR
2 PUNEET DESAI
3 AJINKYA SHINTRE
4 PANKAJ RAHANE

6 - Sub Junior Boys Team

Serial No Player Name
1 KUSHAL CHOPDA
2 ARYAN POL
3 LOVIT CHANDURKAR
4 PIYUSH JADHAV

7 - Sub Junior Girls Team

Serial No Player Name
1 SAYALI BAXI
2 MITALI PURKAR
3 TANEESHA KOTECHA
4 SAYALI WANI

8 - Youth Boys Team

Serial No Player Name
1 VIRAJ KOTECHA
2 ARCHIT BHADKAMKAR
3 TANMAY MULMULE
4 SUDHANSHU WANI
5 SOUMEET DESHPANDE