List of Players from NANDED Team

1 - Cadet Boys Team

Serial No Player Name
1 ANIMESH DHOLE
2 SHRIRANG BODHKE
3 SARTHAK TOSHNIWAL
4 KAUSTUBH GIRGAONKAR

2 - Cadet Girls Team

Serial No Player Name
1 EKNOOR CHADDA
2 VEDA RAJE
3 RIYA ANALDAS

3 - Junior Boys Team

Serial No Player Name
1 HARSH JANGID
2 AYUSH ATHAWALE
3 ARNAV VYAWARE
4 SHOUNAK SANPURKAR

4 - Junior Girls Team

Serial No Player Name
1 SUSHMITA JADHAV
2 SHEETAL GAIKWAD
3 DHANVI RAJE

5 - Men Team

Serial No Player Name
1 ANIL BANDEL
2 RAHUL PARE
3 KEDAR JAMKAR
4 SHRIKANT DUDHARE
5 UMESH DESHMUKH

6 - Sub Junior Boys Team

Serial No Player Name
1 SWANAND PANDE
2 SHOUNAK SANPURKAR
3 AYUSH ATHAWALE
4 KAIVALYA GIRGAONKAR

7 - Sub Junior Girls Team

Serial No Player Name
1 EKNOOR CHADDA
2 SUSHMITA JADHAV
3 SHEETAL GAIKWAD
4 DHANVI RAJE

8 - Youth Boys Team

Serial No Player Name
1 HARSH JANGID
2 ARNAV VYAWARE
3 BRIJMOHAN BANDEL
4 SHREYASH GUDEWAR