List of Players from KOLHAPUR Team

1 - Cadet Boys Team

Serial No Player Name
1 VIREEN PAATIL
2 VEDANT PATIL(KOL)

2 - Cadet Girls Team

Serial No Player Name
1 NIHALI PATIL
2 IRA VENGURLEKAR
3 KAVYA SHAHA

3 - Junior Boys Team

Serial No Player Name
1 VEDANT TAMBE
2 ANISH SONTAKKE
3 CHAITRAL MULYE
4 ADWAIT BONDRE
5 ZAID SWAR

4 - Junior Girls Team

Serial No Player Name
1 JANVI GOLE
2 SUHANI KURADE
3 HARSHADA LAD
4 NARAYANI MUDHOLKAR

5 - Men Team

Serial No Player Name
1 OMKAR GURAV
2 VIVEK KUMBHAR
3 VEDANT TAMBE
4 VISHWA TAMBE
5 SHUBHAM PARIT

6 - Sub Junior Boys Team

Serial No Player Name
1 SHREYAS MANE
2 SUMANT SALOKHE
3 ADWAIT BONDRE
4 ANISH SONTAKKE

7 - Sub Junior Girls Team

Serial No Player Name
1 KAVYA SHAHA
2 HARSHADA LAD
3 SUHANI KURADE
4 IRA VENGURLEKAR

8 - Women Team

Serial No Player Name
1 NARAYANI MUDHOLKAR
2 NILAYA HUDDAR
3 ISHA SWAR
4 MADHURA SHENDURE

9 - Youth Boys Team

Serial No Player Name
1 ZAID SWAR
2 VEDANT TAMBE
3 VISHWA TAMBE
4 OMKAR GURAV
5 CHAITRAL MULYE

10 - Youth Girls Team

Serial No Player Name
1 ISHA SWAR
2 MADHURA SHENDURE
3 JANVI GOLE
4 NILAYA HUDDAR