List of Players from AMRAVATI Team

1 - Cadet Boys Team

Serial No Player Name
1 SHIVAM VIDHATE
2 SOHAM MOHOD
3 ADHIRAJ DIKEY
4 JAYENDRA GANORKAR

2 - Cadet Girls Team

Serial No Player Name
1 HRUTU BHALCHAKRA
2 MAHI TALWARE
3 SARA GUMBLE

3 - Junior Boys Team

Serial No Player Name
1 PARTH MANDLE
2 AYUSH KASAT
3 ATHARVA JALTARE
4 VANSH AHUJA
5 PRASAD BHUSE

4 - Junior Girls Team

Serial No Player Name
1 SHARWARI WANKHADE
2 ISHWARI WANKHADE
3 HRUTU BHALCHAKRA
4 SARA GUMBLE

5 - Men Team

Serial No Player Name
1 KRISHNA MAHALLE
2 ANIRUDHA THAKUR
3 SANJAY SASTAKAR
4 VEER BARDIA
5 SHASWAT HALDAR

6 - Sub Junior Boys Team

Serial No Player Name
1 HARSHEET RATHI
2 ATHARVA JALTARE
3 PARTH DABHADE
4 VAIBHAV MOHTA

7 - Sub Junior Girls Team

Serial No Player Name
1 SHREYA DESHMUKH
2 PALAK PAWADE
3 BHAKTI AMTE

8 - Women Team

Serial No Player Name
1 MAHI TALWARE
2 ISHWARI WANKHADE
3 SHARWARI WANKHADE
4 ARUNA GUMBLE
5 SHUBHANGI WANKHADE

9 - Youth Boys Team

Serial No Player Name
1 ANIRUDHA THAKUR
2 VANSH AHUJA
3 ADARSH JAIN
4 RISHI KHATRI
5 SARVADNYA WADEKAR

10 - Youth Girls Team

Serial No Player Name
1 BHAKTI AMTE
2 SHREYA DESHMUKH
3 PALAK PAWADE