List of Players from AIR INDIA Team

1 - Junior Boys Team

Serial No Player Name
1 HRISHIKESH MALHOTRA (AI)
2 SHAUNAK SHINDE
3 DEV SHROFF (AI)
4 RAEGAN ALBUQUERQUE (AI)

2 - Junior Girls Team

Serial No Player Name
1 SAMRUDDHI KULKARNI (AI)
2 MIHIKA ROHIRA (AI)
3 ADITI SINHA (AI)
4 VIDHI SHAH (AI)

3 - Youth Boys Team

Serial No Player Name
1 RAEGAN ALBUQUERQUE (AI)
2 HRISHIKESH MALHOTRA (AI)
3 GAURAV LOHAPATRE (AI)
4 MANDAR HARDIKAR (AI)
5 DEV SHROFF (AI)

4 - Youth Girls Team

Serial No Player Name
1 ADITI SINHA (AI)
2 MIHIKA ROHIRA (AI)
3 DISHA HULAWLE (AI)
4 MANASI CHIPLUNKAR (AI)
5 SAMRUDDHI KULKARNI (AI)