List of Players from NASHIK District

1 - Midget Girls

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 JANHAVI KALSEKAR 01-Jun-18

2 - Cadet Girls Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 ANANYA PHADAKE 12-09-2008 01-Jun-18
2 MITALI PURKAR 01-Jun-18
3 SAYALI BAKSHI 11-04-2007 01-Jun-18

3 - Sub Jr.Girls Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 ANANYA PHADAKE 12-09-2008 01-Jun-18
2 MISHTY DESHMUKH 01-Jun-18
3 MITALI PURKAR 01-Jun-18
4 PRACHI YANDE 05-07-2004 154291 01-Jun-18
5 SAYALI BAKSHI 11-04-2007 01-Jun-18
6 SAYALI WANI 04-07-2006 143514 01-Jun-18
7 SHREYA MAKAR 01-Jun-18
8 TANEESHA KOTECHA 01-01-2007 143615 01-Jun-18

4 - Jr.Girls Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 ANUSHKA CHAVHAN 29-03-2001 143753 01-Jun-18
2 MISHTY DESHMUKH 01-Jun-18
3 SAKSHI AFZALPURKAR 10-02-2002 101561 01-Jun-18
4 SAYALI WANI 04-07-2006 143514 01-Jun-18
5 SHREYA MAKAR 01-Jun-18
6 TANEESHA KOTECHA 01-01-2007 143615 01-Jun-18

5 - Youth Girls Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 ANUSHKA CHAVHAN 29-03-2001 143753 01-Jun-18
2 SAKSHI AFZALPURKAR 10-02-2002 101561 01-Jun-18

6 - Womens Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 ANUSHKA CHAVHAN 29-03-2001 143753 01-Jun-18

7 - Midget Boys

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 HARSH BOTHRA 03-04-2009 01-Jun-18 0

8 - Cadet Boys Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 ARYAN POL 01-Jun-18 0
2 KUSHAL CHOPDA 22-04-2007 164425 01-Jun-18 0
3 LOKESH LADDHA 01-Jun-18 0
4 PIYUSH JADHAV 174765 01-Jun-18 0

9 - Sub Jr.Boys Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 ARYAN POL 01-Jun-18 0
2 KUSHAL CHOPDA 22-04-2005 164425 01-Jun-18 0
3 LOVIT CHANDURKAR 01-Jun-18 0
4 PIYUSH JADHAV 174765 01-Jun-18 0

10 - Jr.Boys Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 AVDHOOT INCHEKAR 01-Jun-18 0
2 LOVIT CHANDURKAR 01-Jun-18 0
3 OZAS DESHPANDE 01-Jun-18 0
4 SOUMEET DESHPANDE 31-10-2002 122519 01-Jun-18 0
5 SWARRAJ KULKARNI 05-09-2003 122518 01-Jun-18 0
6 VIRAJ KOTECHA 25-01-2002 143558 01-Jun-18 0

11 - Youth Boys Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 ARTH SINDEKAR 143929 01-Jun-18 0
2 AVDHOOT INCHEKAR 01-Jun-18 0
3 KAUSTUBH MANDAVGANE 01-Jun-18 0
4 NACHIKET GANGAKHEDKER 26-11-2000 122520 01-Jun-18 0
5 OZAS DESHPANDE 01-Jun-18 0
6 SOUMEET DESHPANDE 31-10-2002 122519 01-Jun-18 0
7 TEJAS GHOLAP 01-Jun-18 0
8 VIRAJ KOTECHA 25-01-2002 143558 01-Jun-18 0

12 - Mens Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 AJINKYA SHINTRE 16-10-1991 01-Jun-18 0
2 ARTH SINDEKAR 143929 01-Jun-18 0
3 NACHIKET GANGAKHEDKER 26-11-2000 122520 01-Jun-18 0
4 OMKAR JOG 16-01-1980 122897 01-Jun-18 0
5 PANKAJ RAHANE 101546 01-Jun-18 0
6 PUNEET DESAI 04-04-1996 101001 01-Jun-18 0