1st State Ranking Table Tennis Tournament, 2018
Symbiosis Sports Center, 15th lane, Prabhat Road, Pune
5th June to 10th June 2018
 
 
JUNIOR BOYS SINGLES - MAIN DRAW [Press Report]
 
MatchDate - 7-Jun-2018
RoundName PlayerName Score
Round - 1 Ritvik Nagle(MSD) Bt Adarsh Gopal(PNA) 11/8,9/11,12/14,11/4,11/7
 
Round - 1 Mihir Thombre(PNA) Bt Hrishikesh Nalawade(KOL) 11/5,11/5,11/9
 
Round - 1 Mohit Shejawale(THN) Bt Samyak Motling(PNA) 6/11,11/7,11/6,11/7
 
Round - 1 Anaiy Kovelamudi(PNA) Bt Tejas Chakote(PRB) 12/10,11/7,11/9
 
Round - 1 Aryan Ingale(PNA) Bt Yashh Paatil(KOL) 11/8,11/6,11/4
 
Round - 1 Neev Kapadia(MSD) Bt Pratham Kamat(THN) 11/8,11/8,11/5
 
Round - 1 Sameehan Kuklarni(MCD) Bt Rajveer Shah(MSD) 11/6,6/11,7/11,11/6,11/7
 
Round - 1 Aadi Frank Agarwal(PNA) Bt Rajat Toraskar(SND) 11/4,11/6,11/8
 
Round - 1 Sanat Jain(PNA) Bt Manas Domkulwar(AKL) 11/8,11/3,8/11,11/5
 
Round - 1 Swarraj Kulkarni(NSK) Bt Pratik Bhosale(KOL) 11/7,11/6,7/11,11/6
 
Round - 1 Viraj Kotecha(NSK) Bt Om Choudhri(AUR) 11/7,11/6,11/7
 
Round - 1 Raj Kothari(AKL) Bt Aditya Jori(PNA) 8/11,2/11,11/9,11/8,11/8
 
Round - 1 Aadi Chitnis(NGP) Bt Arnav Karnavar(MSD) 11/4,11/7,13/11
 
Round - 1 Archan Apte(PNA) Bt Sanskar Basak (MSD) 11/3,11/1,11/7
 
Round - 1 Adwait Bondre(KOL) Bt Aryan Gour(NDD) 11/7,11/5,11/7
 
Round - 1 Siddhesh Sawant(THN) Bt Mihir Danke(PNA) 11/8,11/9,11/5
 
Round - 1 Ashwin Subramanian(MSD) Bt Aarov Jain(AUR) 11/9,11/6,11/8
 
Round - 1 Mainak Nistala(MSD) Bt Dev Bakare(KOL) 11/9,11/2,11/5
 
Round - 1 Jash Modi(MSD) Bt Tanmay Bawane(YTL) 11/7,11/2,11/7
 
Round - 1 Mandar Chiplunkar(MCD) Bt Saai Bagate(PNA) 11/4,9/11,11/5,11/7
 
Round - 1 Dhruv Jhaveri(MCD) Bt Vedant Mokati(RGD) 11/3,11/6,8/11,11/3
 
Round - 1 Sarvesh Patil(NGP) Bt Kushal Patni(AUR) 11/9,11/9,8/11,11/8
 
Round - 1 Monish Goregaonkar(THN) Bt Tejas Kumar(RGD) 11/4,11/7,11/8
 
Round - 1 Abhisekh Toshniwal(SOL) Bt Avdhoot Inchekar(NSK) 11/2,11/3,11/8
 
Round - 2 Deepit Patil(THN) [Seed - 1] Bt Ritvik Nagle(MSD) 12/10,11/3,11/3
 
Round - 2 Mihir Thombre(PNA) Bt Atharva Kulkarni (plg)(PLG) 11/6,13/11,6/11,11/7
 
Round - 2 Neel Gosavi(THN) Bt Sidhant Pande(YTL) 10/12,8/11,11/6,11/8,11/9
 
Round - 2 Yash Deshmukh(THN) [Seed - 16] Bt Mohit Shejawale(THN) 11/6,11/9,11/6
 
Round - 2 Vipul Nandkar(THN) [Seed - 9] Bt Anaiy Kovelamudi(PNA) 14/12,5/11,9/11,11/5,11/5
 
Round - 2 Kamlesh Ukali(THN) Bt Aryan Ingale(PNA) 11/8,11/2,7/11,11/7
 
Round - 2 Neev Kapadia(MSD) Bt Om Chopade(MCD) 11/4,11/9,11/7
 
Round - 2 Aryan Panse(PNA) [Seed - 8] Bt Sameehan Kuklarni(MCD) 11/4,11/6,9/11,11/9
 
Round - 2 Gaurav Lohapatre(PNA) [Seed - 5] Bt Aadi Frank Agarwal(PNA) 9/11,11/8,11/8,11/8
 
Round - 2 Kushal Patel(MSD) Bt Sanat Jain(PNA) 11/7,9/11,9/11,11/9,11/5
 
Round - 2 Advait Karmalkar(THN) Bt Aalap Gokhale(THN) 11/8,11/5,11/6
 
Round - 2 Swarraj Kulkarni(NSK) Bt Prathamesh Parkar(THN) [Seed - 12] 9/11,11/9,11/9,11/9
 
Round - 2 Viraj Kotecha(NSK) Bt Atharva Kurade(MCD) [Seed - 13] 11/3,11/13,8/11,11/7,11/8
 
Round - 2 Raj Kothari(AKL) Bt Sujal Sutar(KOL) 11/4,12/10,11/5
 
Round - 2 Aadi Chitnis(NGP) Bt Atharva Kulkarni(DHL) 11/0,11/2,11/5
 
Round - 2 Hrishikesh Malhotra(MSD) [Seed - 3] Bt Mohit Lokhande(STR) 11/6,11/4,11/1
 
Round - 2 Chaitral Mulye(KOL) Bt Adwait Bondre(KOL) 11/1,11/4,13/11
 
Round - 2 Aditya Shinde(MCD) Bt Dhruv Karekar(KOL) 11/5,11/6,11/2
 
Round - 2 Dhruav Das(MCD) [Seed - 14] Bt Manav Shah(MSD) 11/9,11/4,13/11
 
Round - 2 Aarush Galpalli(PNA) [Seed - 11] Bt Siddhesh Sawant(THN) 11/0,11/2,11/4
 
Round - 2 Soumeet Deshpande(NSK) Bt Vandan Kandekar(THN) 11/4,11/5,11/5
 
Round - 2 Ashwin Subramanian(MSD) Bt Shriyash Bhosale(PNA) 11/4,11/2,10/12,11/7
 
Round - 2 Shivam Das(MSD) [Seed - 6] Bt Mainak Nistala(MSD) 11/4,11/9,11/9
 
Round - 2 Shounak Shinde(PNA) [Seed - 7] Bt Jash Modi(MSD) 11/9,10/12,13/11,11/7
 
Round - 2 Mandar Chiplunkar(MCD) Bt Aryan Kulkarni(THN) 11/5,11/3,10/12,11/3
 
Round - 2 Ajmal Khan(PNA) Bt Rushikesh Jogaikar(BID) 11/4,11/5,11/6
 
Round - 2 Sahil Joshi(THN) [Seed - 10] Bt Dhruv Jhaveri(MCD) 8/11,11/5,11/9,11/5
 
Round - 2 Karan Kukreja(PNA) [Seed - 15] Bt Sarvesh Patil(NGP) 11/5,11/0,11/6
 
Round - 2 Monish Goregaonkar(THN) Bt Shivam Ambre(MCD) 11/3,11/6,13/11
 
Round - 2 Pranav Abdalwar(NDD) Bt Hrishikesh Ashtaputre(AUR) 10/12,11/7,11/2,14/12
 
Round - 2 Dev Shroff(MSD) [Seed - 2] Bt Abhisekh Toshniwal(SOL) 11/8,11/7,11/6
 
 
MatchDate - 8-Jun-2018
RoundName PlayerName Score
Round - 3 Deepit Patil(THN) [Seed - 1] Bt Mihir Thombre(PNA) 11/2,11/3,11/7
 
Round - 3 Yash Deshmukh(THN) [Seed - 16] Bt Neel Gosavi(THN) 11/2,13/11,5/11,11/7
 
Round - 3 Vipul Nandkar(THN) [Seed - 9] Bt Kamlesh Ukali(THN) 11/5,11/6,11/3
 
Round - 3 Aryan Panse(PNA) [Seed - 8] Bt Neev Kapadia(MSD) 11/2,11/9,11/9
 
Round - 3 Gaurav Lohapatre(PNA) [Seed - 5] Bt Kushal Patel(MSD) 11/4,11/6,11/6
 
Round - 3 Advait Karmalkar(THN) Bt Swarraj Kulkarni(NSK) 11/4,8/11,11/8,11/5
 
Round - 3 Raj Kothari(AKL) Bt Viraj Kotecha(NSK) 8/11,11/6,11/6,11/5
 
Round - 3 Aadi Chitnis(NGP) Bt Archan Apte(PNA) 11/4,11/9,2/11,2/11,11/9
 
Round - 3 Hrishikesh Malhotra(MSD) [Seed - 3] Bt Chaitral Mulye(KOL) 11/8,11/7,11/6
 
Round - 3 Aditya Shinde(MCD) Bt Dhruav Das(MCD) [Seed - 14] 4/11,11/8,11/7,11/4
 
Round - 3 Aarush Galpalli(PNA) [Seed - 11] Bt Soumeet Deshpande(NSK) 8/11,11/13,11/9,11/8,11/5
 
Round - 3 Ashwin Subramanian(MSD) Bt Shivam Das(MSD) [Seed - 6] 11/9,11/4,11/3
 
Round - 3 Shounak Shinde(PNA) [Seed - 7] Bt Mandar Chiplunkar(MCD) 11/5,14/12,11/5
 
Round - 3 Sahil Joshi(THN) [Seed - 10] Bt Ajmal Khan(PNA) 11/5,11/4,11/5
 
Round - 3 Karan Kukreja(PNA) [Seed - 15] Bt Monish Goregaonkar(THN) 10/12,11/9,13/11,7/11,12/10
 
Round - 3 Dev Shroff(MSD) [Seed - 2] Bt Pranav Abdalwar(NDD) 11/4,11/4,11/5
 
Pre-Quarter Deepit Patil(THN) [Seed - 1] Bt Yash Deshmukh(THN) [Seed - 16] 11/2,11/1,11/8
 
Pre-Quarter Aryan Panse(PNA) [Seed - 8] Bt Vipul Nandkar(THN) [Seed - 9] 2/11,11/7,13/11,3/11,11/4
 
Pre-Quarter Gaurav Lohapatre(PNA) [Seed - 5] Bt Advait Karmalkar(THN) 11/7,11/8,5/11,11/4
 
Pre-Quarter Aadi Chitnis(NGP) Bt Raj Kothari(AKL) 11/6,11/9,11/2
 
Pre-Quarter Hrishikesh Malhotra(MSD) [Seed - 3] Bt Aditya Shinde(MCD) 9/11,11/4,11/4,11/8
 
Pre-Quarter Ashwin Subramanian(MSD) Bt Aarush Galpalli(PNA) [Seed - 11] 11/8,11/7,11/5
 
Pre-Quarter Sahil Joshi(THN) [Seed - 10] Bt Shounak Shinde(PNA) [Seed - 7] 5/11,11/9,9/11,11/8,11/6
 
Pre-Quarter Dev Shroff(MSD) [Seed - 2] Bt Karan Kukreja(PNA) [Seed - 15] 7/11,11/3,11/9,11/4
 
Quarter Deepit Patil(THN) [Seed - 1] Bt Aryan Panse(PNA) [Seed - 8] 11/4,11/7,11/4,11/6
 
Quarter Gaurav Lohapatre(PNA) [Seed - 5] Bt Aadi Chitnis(NGP) 11/7,7/11,11/8,11/4,11/9
 
Quarter Hrishikesh Malhotra(MSD) [Seed - 3] Bt Ashwin Subramanian(MSD) 9/11,15/13,12/10,4/11,11/7,11/8
 
Quarter Dev Shroff(MSD) [Seed - 2] Bt Sahil Joshi(THN) [Seed - 10] 12/10,11/6,11/7,11/6
 
 
MatchDate - 9-Jun-2018
RoundName PlayerName Score
Semi-Final Deepit Patil(THN) [Seed - 1] Bt Gaurav Lohapatre(PNA) [Seed - 5] 11/6,11/9,11/5,13/15,11/7
 
Semi-Final Dev Shroff(MSD) [Seed - 2] Bt Hrishikesh Malhotra(MSD) [Seed - 3] 14/12,11/7,11/9,12/14,11/3
 
Final Deepit Patil(THN) [Seed - 1] Bt Dev Shroff(MSD) [Seed - 2] 11/8,11/6,11/7,11/7
 
 
Scores in BOLD indicates - upsets of the day