List of Players from YAVATMAL Team

1 - Cadet Boys Team

Serial No Player Name
1 YASH CHAKKARWAR
2 PARTH WADHAVE
3 TANWAY BAWANE
4 MAYUR PATHAK

2 - Junior Boys Team

Serial No Player Name
1 ASHISH JAISWAL
2 YASH NARSING
3 ARYAN JAISWAL
4 PRASAD DESHPANDE
5 OM PALEKAR

3 - Men Team

Serial No Player Name
1 RUSHIKESH RATHOD
2 MAYUR PATHAK
3 PRASAD DESHPANDE
4 AVINASH DESHPANDE
5 PRASANNAJIT SHENDRE

4 - Sub Junior Boys Team

Serial No Player Name
1 PRASAD DESHPANDE
2 YASH NARSING
3 TANWAY BAWANE
4 MAYUR PATHAK

5 - Youth Boys Team

Serial No Player Name
1 PRASANNAJIT SHENDRE
2 RUSHIKESH RATHOD
3 GAURANG ARDHAPURKAR
4 ATHARVA BHAGWAT