List of Players from THANE Team

1 - Cadet Boys Team

Serial No Player Name
1 GAURAV PANCHANGAM
2 SIDDHANT DESHPANDE
3 MOHIT SHEJAWALE
4 AARYAN DESHPANDE

2 - Cadet Girls Team

Serial No Player Name
1 MADHURA MAHAJAN
2 ARYA SONGADKAR
3 SACHI DALVI
4 HIYA VISHWANATH

3 - Junior Boys Team

Serial No Player Name
1 DEEPIT PATIL
2 JITENDRA YADAV
3 ADVAIT KARMALKAR
4 VIPUL NANDKAR
5 SIDDHESH SAWANT

4 - Junior Girls Team

Serial No Player Name
1 REVATI MAHAJAN
2 SNEHAL PATIL
3 TEJAL KAMBLE
4 POONAM YADAV
5 TIYA WAGH

5 - Men Team

Serial No Player Name
1 TEJAS KAMBLE
2 JASH DALVI
3 ZUBIN TARAPORWALA
4 SANISH AMBEKAR
5 SIDDHESH PANDE

6 - Sub Junior Boys Team

Serial No Player Name
1 DEEPIT PATIL
2 KAUSHAL DESHWANDIKAR
3 DINESH PATEL
4 VEDANG DEVKATE

7 - Sub Junior Girls Team

Serial No Player Name
1 ARYA SONGADKAR
2 ARPITA JOSHI
3 TIYA WAGH
4 BHAVIKA MOOLRAJANI

8 - Women Team

Serial No Player Name
1 SHREYA DESHPANDE (THN)
2 DISHA HULAWLE
3 SHRUTI AMRUTE (THN)
4 JAGRUTI MURBADKAR
5 MANSI DESHPANDE

9 - Youth Boys Team

Serial No Player Name
1 YUGANDH ZENDE
2 PRATHAMESH PARKAR
3 VIPUL NANDKAR
4 TEJAS KAMBLE
5 SIDDHESH PANDE

10 - Youth Girls Team

Serial No Player Name
1 SNEHAL PATIL
2 TORAL MANDREKAR
3 PRACHI BHOSALE
4 DISHA HULAWLE
5 TEJAL KAMBLE