List of Players from RAIGAD Team

1 - Cadet Boys Team

Serial No Player Name
1 PRAJVAL KOLI
2 SIDDHARTH GUBBALA

2 - Junior Boys Team

Serial No Player Name
1 TANISHQ GORE
2 KAPIL PARAB
3 SARTHAK GUPTA
4 SOHAM SAWANT

3 - Junior Girls Team

Serial No Player Name
1 ADITI CHAUDHARI
2 VAISHNAVI BALUDEO
3 ANKITA SINGH

4 - Men Team

Serial No Player Name
1 SARTHAK GUPTA
2 ASHISH ULVEKAR
3 YESH ATRE
4 AMIT CHAVAN
5 AMITKUMAR DHASMANA

5 - Sub Junior Boys Team

Serial No Player Name
1 SIDDHARTH GUBBALA
2 TANISHQ GORE
3 ARNAV DWIVEDI
4 SOHAM SAWANT

6 - Sub Junior Girls Team

Serial No Player Name
1 ADITI CHAUDHARI
2 VAISHNAVI BALUDEO

7 - Youth Boys Team

Serial No Player Name
1 YESH ATRE
2 NIKHIL MHATRE
3 KAPIL PARAB
4 SNEHEEL SARANGI
5 ASHISH ULVEKAR