List of Players from PUNE Team

1 - Cadet Boys Team

Serial No Player Name
1 VEDANG JOSHI
2 ARYAN INGALE
3 NEIL MULYE
4 DAKSHA JADHAV

2 - Cadet Girls Team

Serial No Player Name
1 RADHIKA SAKPAL
2 PRUTHA ACHREKAR
3 DEVANI KULKARNI
4 PRITHA VARTIKAR

3 - Junior Boys Team

Serial No Player Name
1 RAJAT KADAM
2 SHOUNAK SHINDE
3 SANAT BOKIL
4 ROHAN KHIVANSARA
5 KARAN KUKREJA

4 - Junior Girls Team

Serial No Player Name
1 SHRUTI GABHANE (PNA)
2 EESHA JOSHI
3 ANKITA PATWARDHAN
4 SALONI SHAH
5 ANKITA BHUSARI

5 - Men Team

Serial No Player Name
1 ADARSH GOPAL
2 ANURAG GOTE
3 RISHABH SAWANT
4 KEDAR DESHPANDE
5 VAIBHAV DAHIBHATE

6 - Sub Junior Boys Team

Serial No Player Name
1 KARAN KUKREJA
2 ANAIY KOVELAMUDI
3 ARCHAN APTE
4 AARUSH GALPALLI

7 - Sub Junior Girls Team

Serial No Player Name
1 MRUNMAYEE RAIKHELKAR
2 POOJA JORWAR
3 ANEEHA DSOUZA
4 PRITHA VARTIKAR

8 - Women Team

Serial No Player Name
1 UJWALA GAIKWAD
2 SHRUTI GABHANE (PNA)
3 PRIHIKA SENGUPTA
4 ANKITA SHINDE

9 - Youth Boys Team

Serial No Player Name
1 GAURAV LOHAPATRE
2 ROHAN KHIVANSARA
3 SANAT BOKIL
4 SHOUNAK SHINDE
5 ADARSH GOPAL

10 - Youth Girls Team

Serial No Player Name
1 SWAPNALI NARLE
2 EESHA JOSHI
3 SALONI SHAH
4 ANKITA BHUSARI
5 UJWALA GAIKWAD