List of Players from PALGHAR Team

1 - Cadet Boys Team

Serial No Player Name
1 SAIRAJ POOJARI
2 MRUNMAY PATIL
3 MANTHAN WALINJKAR
4 MD NURAZ MEMON

2 - Junior Boys Team

Serial No Player Name
1 SAHIL LOKEGAONKAR
2 DHRUV WALINJKAR
3 ATHARVA CHAVAN
4 ANISH SHANBHAG
5 ATHARVA KULKARNI (PLG)

3 - Men Team

Serial No Player Name
1 CHAITANYA HATIPKAR
2 NINAD MALADKAR
3 SANJAY PATANKAR
4 KETAN PALVANKAR
5 SABBY DABREO

4 - Sub Junior Boys Team

Serial No Player Name
1 ANISH SHANBHAG
2 ATHARVA KULKARNI (PLG)
3 ARYAN WALINJKAR
4 ATHARVA CHAVAN

5 - Youth Boys Team

Serial No Player Name
1 DHRUV WALINJKAR
2 SAHIL LOKEGAONKAR
3 CHAITANYA HATIPKAR
4 SABBY DABREO
5 VISHAK NAIR