List of Players from NASHIK Team

1 - Cadet Boys Team

Serial No Player Name
1 NILAY PANDHARPURKAR
2 ARYAN POL
3 PIYUSH JADHAV
4 KUSHAL CHOPDA

2 - Cadet Girls Team

Serial No Player Name
1 SAYALI WANI
2 TANEESHA KOTECHA
3 SAYLI BAXI

3 - Junior Boys Team

Serial No Player Name
1 SWARRAJ KULKARNI
2 SUDHANSHU WANI
3 ARCHIT BHADKAMKAR
4 VIRAJ KOTECHA

4 - Junior Girls Team

Serial No Player Name
1 ANUSHKA CHAVAN
2 SAKSHI AFZALPURKAR
3 DEEPA BHUJBAL
4 SANSKRUTA THAKUR

5 - Men Team

Serial No Player Name
1 PANKAJ RAHANE
2 PUNEET DESAI
3 AJINKYA SHINTRE
4 OMKAR JOG
5 DHANANJAY BARVE

6 - Sub Junior Boys Team

Serial No Player Name
1 SWARRAJ KULKARNI
2 KUSHAL CHOPDA
3 OZHAS DESHPANDE
4 JAI JAIN

7 - Sub Junior Girls Team

Serial No Player Name
1 SAYALI WANI
2 SANSKRUTA THAKUR
3 TANEESHA KOTECHA
4 SAYLI BAXI

8 - Youth Boys Team

Serial No Player Name
1 VIRAJ KOTECHA
2 ARCHIT BHADKAMKAR
3 NITANSHU DAYAMA
4 SUDHANSHU WANI

9 - Youth Girls Team

Serial No Player Name
1 SAKSHI AFZALPURKAR
2 DEEPA BHUJBAL
3 ANUSHKA CHAVAN