List of Players from NAGPUR Team

1 - Cadet Boys Team

Serial No Player Name
1 SWANAND LAKHE
2 ANAGH BONDWE
3 ANMOL RAMAWAT
4 DHURV SONWANE

2 - Cadet Girls Team

Serial No Player Name
1 JENNIFER VARGHESE
2 JUI PENDHARKAR
3 NAMRATA SHENDE
4 TANAYA PATNE

3 - Junior Boys Team

Serial No Player Name
1 KAUSTUBH UDAR
2 JAYESH KULKARNI
3 ALWAZ SIDDIQUI
4 SARVESH PATIL
5 RAGHAV SHASTRI

4 - Junior Girls Team

Serial No Player Name
1 ANANYA SAKHAKALE
2 DISHA GIRDHAR
3 VAISHNAVI DEOGHADE
4 ISHA AMBHAIKAR

5 - Men Team

Serial No Player Name
1 KAUSTUBH UDAR
2 UJWAL WANI
3 PANKAJ RENU
4 MADHVESH KHARAT

6 - Sub Junior Boys Team

Serial No Player Name
1 ALWAZ SIDDIQUI
2 RAGHAV SHASTRI
3 AADI CHITNIS
4 JAYESH KULKARNI

7 - Sub Junior Girls Team

Serial No Player Name
1 ANANYA SAKHAKALE
2 JENNIFER VARGHESE
3 JUI PENDHARKAR
4 DISHA GIRDHAR

8 - Women Team

Serial No Player Name
1 SAVERI BHANDARKAR
2 HARSHALI DEOGHADE
3 KADAMBARI BHANDARKAR
4 SHAHEEN KHAN
5 NEHA RAUT

9 - Youth Boys Team

Serial No Player Name
1 SARVESH PATIL
2 PRANAV KALE
3 ANADHI SHENDE
4 MADHVESH KHARAT

10 - Youth Girls Team

Serial No Player Name
1 HARSHALI DEOGHADE
2 ISHA AMBHAIKAR
3 KADAMBARI BHANDARKAR
4 MAYURI DESHMUKH