List of Players from NANDED Team

1 - Cadet Boys Team

Serial No Player Name
1 KAUSTUBH GIRGAONKAR
2 AMISH ATHAWALE
3 SARTHAK TOSHNIWAL
4 ANIMESH DHOLE

2 - Cadet Girls Team

Serial No Player Name
1 EKNOOR CHADDA
2 VEDA RAJE
3 SUSHMITA JADHAV
4 RIYA ANALDAS

3 - Junior Boys Team

Serial No Player Name
1 PRANAV KONDEKAR
2 AYUSH ATHAWALE
3 HARSH JANGID
4 ARYAN GOUR
5 ARNAV VYAWARE

4 - Men Team

Serial No Player Name
1 KEDAR JAMKAR
2 SHRIKANT DUDHARE
3 RAHUL PARE
4 ANIL BANDEL
5 NARSINHA CHATE

5 - Sub Junior Boys Team

Serial No Player Name
1 AMISH ATHAWALE
2 AYUSH ATHAWALE
3 KAIVALYA GIRGAONKAR
4 TEJWANT SINGH SAHU

6 - Sub Junior Girls Team

Serial No Player Name
1 EKNOOR CHADDA
2 DHANVI RAJE
3 SUSHMITA JADHAV
4 SHRADDHA RAWANGAONKAR

7 - Youth Boys Team

Serial No Player Name
1 AMIT GIRI
2 BRIJMOHAN BANDEL
3 PRANAV ABDALWAR
4 SATWANT SINGH SAHU