List of Players from KOLHAPUR Team

1 - Cadet Boys Team

Serial No Player Name
1 VEDANT PATIL(KOL)
2 AADARSH PATIL

2 - Cadet Girls Team

Serial No Player Name
1 PRISHA MUDHALE
2 MAITREYEE KUMBHOJKAR
3 NARAYANI MUDHOLKAR
4 KAVYA SHAHA

3 - Junior Boys Team

Serial No Player Name
1 CHAITRAL MULYE
2 ZAID SWAR
3 AKSHAY KABADE
4 CHINAR SANKPAL
5 ANISH SONTAKKE

4 - Junior Girls Team

Serial No Player Name
1 MADHURA WALVEKAR
2 AMARJA SALOKHE
3 JANVI GOLE
4 HARSHADA LAD

5 - Men Team

Serial No Player Name
1 ADWAIT MURKUTE
2 MITHILESH LOKHANDE
3 OMKAR GURAV
4 AKHIL ATHANE

6 - Sub Junior Boys Team

Serial No Player Name
1 PRATIK BHOSALE
2 ADWAIT BONDRE
3 ANISH SONTAKKE

7 - Sub Junior Girls Team

Serial No Player Name
1 DISHA DESHPANDE
2 HARSHADA LAD
3 SUHANI KURADE

8 - Youth Boys Team

Serial No Player Name
1 ADWAIT BONDRE
2 OMKAR GURAV
3 CHAITRAL MULYE
4 PRATIK BHOSALE

9 - Youth Girls Team

Serial No Player Name
1 JANVI GOLE
2 AMARJA SALOKHE
3 MADHURA WALVEKAR