List of Players from AURANGABAD Team

1 - Cadet Boys Team

Serial No Player Name
1 RISHIKESH JAGTAP
2 SIDDHANT AMRUTKAR
3 UTKARSH JAISWAL
4 SARVESH ABHANKAR

2 - Junior Boys Team

Serial No Player Name
1 NEEL SHAH
2 KANAK MALU
3 RAJAT TALWAR
4 ARYAN DAMA
5 KUSHAL PATNI

3 - Men Team

Serial No Player Name
1 KISHOR UBALE
2 ABHIJEET TAMBOLI
3 HARSH JAISWAL
4 MANOJ KANODAJE
5 SURUDH ANNACHATRE

4 - Sub Junior Boys Team

Serial No Player Name
1 KUSHAL PATNI
2 DIVYAL SHARMA
3 HRISHIKESH ASHTAPUTRE
4 AARO JAIN

5 - Youth Boys Team

Serial No Player Name
1 KANAK MALU
2 RAJAT TALWAR
3 HRISHIKESH ASHTAPUTRE
4 AARO JAIN
5 ARYAN DAMA