List of Players from AMRAVATI Team

1 - Cadet Boys Team

Serial No Player Name
1 HARSHEET RATHI
2 ANISH PADOLE
3 VAIBHAV MOHTA
4 PARTH DABHADE

2 - Cadet Girls Team

Serial No Player Name
1 SWARDHA SAWALE
2 GAURI KECHE
3 PALAK PAWADE
4 GARGEE BAKSHI

3 - Junior Boys Team

Serial No Player Name
1 SARTHAK TABHANE
2 CHINTAN PADIA
3 PRATHMESH KEOLE
4 ANIRUDHA THAKUR
5 INDRANIL RAUT

4 - Junior Girls Team

Serial No Player Name
1 IRA PADOLE
2 AASTHA GAWANDE
3 NEHA BHARSAKALE
4 MANASVI NANGALIA

5 - Men Team

Serial No Player Name
1 PRASAD BHUSE
2 PRATHMESH KEOLE
3 SHANTANU SUKHDEVE
4 ANIRUDHA THAKUR
5 SARTHAK TABHANE

6 - Sub Junior Boys Team

Serial No Player Name
1 VANSH AHUJA
2 PRASAD BHUSE
3 PARTH DHEPE
4 AYUSH MOHOD
5 LUCKY MOSBY

7 - Sub Junior Girls Team

Serial No Player Name
1 MANASVI NANGALIA
2 NEHA BHARSAKALE
3 IRA PADOLE
4 AASTHA GAWANDE

8 - Youth Boys Team

Serial No Player Name
1 ADARSH JAIN
2 VANSH AHUJA
3 PARTH DHEPE
4 AYUSH MOHOD
5 CHINTAN PADIA

9 - Youth Girls Team

Serial No Player Name
1 AASTHA GAWANDE
2 SWARDHA SAWALE
3 PALAK PAWADE
4 GARGEE BAKSHI