List of Players from AKOLA Team

1 - Cadet Boys Team

Serial No Player Name
1 DARSH JALAN
2 RAJ KOTHARI
3 MANAS KIRTANE
4 ASMIT GAWANDE

2 - Cadet Girls Team

Serial No Player Name
1 GARIMA JALAN
2 RIYA KOTHARI

3 - Junior Boys Team

Serial No Player Name
1 MANAS DOMKULWAR
2 SAKSHAM GAWANDE
3 SHUBHAM DOMKULWAR
4 MANAS KIRTANE
5 DEVANSH GUPTA

4 - Junior Girls Team

Serial No Player Name
1 SHRUTI HATWALNE
2 PRERANA DHARASKAR
3 GAURI KAWALE

5 - Men Team

Serial No Player Name
1 DEVANSH GUPTA
2 SHRIKRUSHNA TARHALE
3 KUSHAL BHIDE
4 MAHENDRA KOTHARI

6 - Sub Junior Boys Team

Serial No Player Name
1 DARSH JALAN
2 MANAS DOMKULWAR
3 RAJ KOTHARI
4 SAKSHAM GAWANDE

7 - Sub Junior Girls Team

Serial No Player Name
1 PRERANA DHARASKAR
2 GAURI KAWALE
3 SHRUTI HATWALNE

8 - Women Team

Serial No Player Name
1 TANVI PATKI
2 SHRESHTHA DESHMUKH
3 SHIVANI JANORKAR

9 - Youth Girls Team

Serial No Player Name
1 SHIVANI JANORKAR
2 SHRESHTHA DESHMUKH
3 TANVI PATKI
4 RIYA KOTHARI