List of Players from THANE District

1 - Midget Girls

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 RIANA BHOOTA 25-05-2010 175042 30-Sep-17 1
2 RUTUJA CHINCHANSURE 30-Sep-17 1
3 SAANVI MHASALKAR 30-Sep-17 1
4 SHREEYA GADEKAR 12-08-2008 174873 30-Sep-17 1
5 SIYA NNAAGARIK 30-Sep-17 1
6 SUKRATI SHARMA 25-02-2009 175039 30-Sep-17 1

2 - Cadet Girls Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 ARYA SONGADKAR 19-06-2006 133192 30-Sep-17 1
2 HIYA VISHWANATH 01-04-2007 164426 30-Sep-17 1
3 KHYATI GAUTAMI PANDEY 05-09-2006 164501 30-Sep-17 1
4 MADHURA MAHAJAN 30-06-2006 154003 30-Sep-17 1
5 PRIYANKA GUPTE 30-Sep-17 1
6 SAANVI MHASALKAR 30-Sep-17 1
7 SACHI DALVI 11-08-2006 143648 30-Sep-17 1
8 SHANVI DAS 30-Sep-17 1
9 SHREEYA GADEKAR 12-08-2008 174873 30-Sep-17 1
10 SIYA NNAAGARIK 30-Sep-17 1
11 SUKRATI SHARMA 25-02-2009 175039 30-Sep-17 1

3 - Sub Jr.Girls Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 AADYASHREE JOG 11-10-2005 133187 30-Sep-17 1
2 ARPITA JOSHI 30-07-2003 122486 30-Sep-17 1
3 ARYA SONGADKAR 19-06-2006 133192 30-Sep-17 1
4 BHAVIKA MOOLRAJANI 23-09-2004 154022 30-Sep-17 1
5 HIYA VISHWANATH 01-04-2007 164426 30-Sep-17 1
6 KHEYA SHAH 29-03-2004 122586 30-Sep-17 1
7 KHYATI GAUTAMI PANDEY 05-09-2006 164501 30-Sep-17 1
8 MADHURA MAHAJAN 30-06-2006 154003 30-Sep-17 1
9 MEGHANA KARANDIKAR 18-06-2004 154018 30-Sep-17 1
10 POONAM YADAV 13-03-2004 164641 30-Sep-17 1
11 PRAJAKTA CHAUDHARI 10-06-2000 133193 30-Sep-17 1
12 PRIYANKA GUPTE 30-Sep-17 1
13 SACHI DALVI 11-08-2006 143648 30-Sep-17 1
14 SHANVI DAS 30-Sep-17 1
15 SHRAVANI SAWANT 06-04-2005 164424 30-Sep-17 1
16 TIYA WAGH 11-03-2004 133191 30-Sep-17 1
17 VISHAKHA MUKHERJI 29-10-2003 174946 30-Sep-17 1

4 - Jr.Girls Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 AADYASHREE JOG 11-10-2005 133187 30-Sep-17 1
2 ARPITA JOSHI 30-07-2003 122486 30-Sep-17 1
3 ARYA SONGADKAR 19-06-2006 133192 30-Sep-17 1
4 BHAVIKA MOOLRAJANI 23-09-2004 154022 30-Sep-17 1
5 KHEYA SHAH 29-03-2004 122586 30-Sep-17 1
6 MEGHANA KARANDIKAR 18-06-2004 154018 30-Sep-17 1
7 POONAM YADAV 13-03-2004 164641 30-Sep-17 1
8 PRAJAKTA CHAUDHARI 10-06-2000 133193 30-Sep-17 1
9 REVATI MAHAJAN 03-01-2001 111883 30-Sep-17 1
10 SNEHAL PATIL 29-05-2000 060024 30-Sep-17 1
11 TEJAL KAMBLE 07-03-2002 101636 30-Sep-17 1
12 TIYA WAGH 11-03-2004 133191 30-Sep-17 1
13 TORAL MANDREKAR 26-02-2000 080609 30-Sep-17 1

5 - Youth Girls Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 DISHA HULAWLE 30-09-2000 101638 30-Sep-17 1
2 PRACHI BHOSALE 07-02-1997 133220 30-Sep-17 1
3 REVATI MAHAJAN 03-01-2001 111883 30-Sep-17 1
4 SNEHAL PATIL 29-05-2000 060024 30-Sep-17 1
5 TEJAL KAMBLE 07-03-2002 101636 30-Sep-17 1
6 TIYA WAGH 11-03-2004 133191 30-Sep-17 1
7 TORAL MANDREKAR 26-02-2000 080609 30-Sep-17 1

6 - Womens Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 DISHA HULAWLE 30-09-2000 101638 30-Sep-17 1
2 JAGRUTI MURBADKAR 19-05-1995 070319 30-Sep-17 1
3 MANSI DESHPANDE 23-08-1998 070257 30-Sep-17 1
4 PRACHI BHOSALE 07-02-1997 133220 30-Sep-17 1
5 SHREYA DESHPANDE (THN) 164730 30-Sep-17 1
6 SHRUTI AMRUTE (THN) 12-01-1999 060023 30-Sep-17 1
7 SNEHAL PATIL 29-05-2000 060024 30-Sep-17 1
8 TEJAL KAMBLE 07-03-2002 101636 30-Sep-17 1

7 - Midget Boys

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 AVANEESH BHAVE 30-Sep-17 0
2 HRIDAY JAIN 03-04-2008 164508 30-Sep-17 0
3 MAYURSH SAWANT 30-Sep-17 0
4 SAHIL KHARKAR 12-01-2008 175034 30-Sep-17 0
5 SHREYAS BHAT 29-08-2008 154193 30-Sep-17 0
6 SOUMIL SARPOTTDAR 13-10-2008 174848 30-Sep-17 0
7 UDIT SACHDEV 26-08-2008 174833 30-Sep-17 0

8 - Cadet Boys Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 AARYAN DESHPANDE 28-01-2007 122623 30-Sep-17 0
2 AASHAY YADAV 28-02-2007 164669 30-Sep-17 0
3 ABHISHEK DANDEKAR 17-05-2006 164375 30-Sep-17 0
4 ARYAN JADHAV 21-07-2007 174767 30-Sep-17 0
5 AVANEESH BHAVE 30-Sep-17 0
6 GAURAV PANCHANGAM 13-04-2007 153978 30-Sep-17 0
7 HRIDAY JAIN 03-04-2008 164508 30-Sep-17 0
8 MOHIT SHEJAWALE 10-04-2006 153972 30-Sep-17 0
9 NACHIKET KHANDEKAR 19-06-2006 164634 30-Sep-17 0
10 NACHIKETO MUKHERJII 28-05-2007 153936 30-Sep-17 0
11 NEEL GOSAVI 07-07-2006 153957 30-Sep-17 0
12 SAHIL KHARKAR 12-01-2008 175034 30-Sep-17 0
13 SHREYAS BHAT 29-08-2008 154193 30-Sep-17 0
14 SHRIYAN DHARWADKAR 07-01-2006 164401 30-Sep-17 0
15 SIDDHANT DESHPANDE 03-06-2006 164360 30-Sep-17 0

9 - Sub Jr.Boys Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 AARYAN DESHPANDE 28-01-2007 122623 30-Sep-17 0
2 ABHISHEK DANDEKAR 17-05-2006 164375 30-Sep-17 0
3 AJINKYA SHARMA 07-05-2005 164507 30-Sep-17 0
4 ARYAN JADHAV 21-07-2007 174767 30-Sep-17 0
5 ARYAN KULKARNI 23-07-2004 090790 30-Sep-17 0
6 DEEPIT PATIL 25-05-2003 111807 30-Sep-17 0
7 DINESH PATEL 08-10-2003 133198 30-Sep-17 0
8 GAURAV PANCHANGAM 13-04-2007 153978 30-Sep-17 0
9 KAUSHAL DESHWANDIKAR 13-11-2003 122452 30-Sep-17 0
10 MOHIT SHEJAWALE 10-04-2006 153972 30-Sep-17 0
11 NACHIKET KHANDEKAR 19-06-2006 164634 30-Sep-17 0
12 NACHIKETO MUKHERJII 28-05-2007 153936 30-Sep-17 0
13 NEEL GOSAVI 07-07-2006 153957 30-Sep-17 0
14 PRATHAM KAMAT 02-09-2004 164584 30-Sep-17 0
15 RUSHIL LAKDAWALA 30-Sep-17 0
16 SAHIL JOSHI 23-05-2003 122478 30-Sep-17 0
17 SHRIYAN DHARWADKAR 07-01-2006 164401 30-Sep-17 0
18 SIDDHANT DESHPANDE 03-06-2006 164360 30-Sep-17 0
19 VANDAN KANDEKAR 17-02-2005 143520 30-Sep-17 0
20 VEDANG DEVKATE 27-12-2003 143553 30-Sep-17 0
21 VIVEK IYER 24-09-2004 143555 30-Sep-17 0

10 - Jr.Boys Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 ADVAIT KARMALKAR 06-04-2002 122615 30-Sep-17 0
2 ARYAN KULKARNI 23-07-2004 090790 30-Sep-17 0
3 DEEPIT PATIL 25-05-2003 111807 30-Sep-17 0
4 DINESH PATEL 08-10-2003 133198 30-Sep-17 0
5 JITENDRA YADAV 29-09-2001 133181 30-Sep-17 0
6 KAUSHAL DESHWANDIKAR 13-11-2003 122452 30-Sep-17 0
7 PRATHAMESH PARKAR 15-10-2001 111879 30-Sep-17 0
8 SAHIL JOSHI 23-05-2003 122478 30-Sep-17 0
9 SIDDHESH SAWANT 26-11-2002 112193 30-Sep-17 0
10 VANDAN KANDEKAR 17-02-2005 143520 30-Sep-17 0
11 VEDANG DEVKATE 27-12-2003 143553 30-Sep-17 0
12 VIPUL NANDKAR 07-10-2001 122628 30-Sep-17 0

11 - Youth Boys Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 ADVAIT KARMALKAR 06-04-2002 122615 30-Sep-17 0
2 DEEPIT PATIL 25-05-2003 111807 30-Sep-17 0
3 JITENDRA YADAV 29-09-2001 133181 30-Sep-17 0
4 PRATHAMESH PARKAR 15-10-2001 111879 30-Sep-17 0
5 SHAHRUKH SHEIKH 02-04-1997 154049 30-Sep-17 0
6 SIDDHESH PANDE 31-01-1998 070265 30-Sep-17 0
7 SIDDHESH SAWANT 26-11-2002 112193 30-Sep-17 0
8 TEJAS KAMBLE 10-05-1999 060019 30-Sep-17 0
9 VIPUL NANDKAR 07-10-2001 122628 30-Sep-17 0
10 YASH DESHMUKH 18-01-2001 111968 30-Sep-17 0
11 YUGANDH ZENDE 19-03-1998 070489 30-Sep-17 0

12 - Mens Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 AKSHAY GANGARDE 01-03-1993 112069 30-Sep-17 0
2 ANISH JOSHI 05-05-1990 101008 30-Sep-17 0
3 DEEPAK SHIRODKAR 30-Sep-17 0
4 JASH DALVI 08-09-1999 111891 30-Sep-17 0
5 KEWAL VIKMANI 01-06-1995 111892 30-Sep-17 0
6 MAYURESH KELKAR 07-02-1989 070081 30-Sep-17 0
7 PRAMOD PANDEY 09-01-1984 122752 30-Sep-17 0
8 RAJESH DESHPANDE 25-03-1975 070536 30-Sep-17 0
9 RAJESH SHARMA 15-11-1972 112072 30-Sep-17 0
10 RAJOO YADAV 15-02-1995 133305 30-Sep-17 0
11 SAGAR KULKARNI 07-01-1977 101562 30-Sep-17 0
12 SAGAR RANADE 02-04-1988 070042 30-Sep-17 0
13 SANISH AMBEKAR 26-05-1997 070196 30-Sep-17 0
14 SHAHRUKH SHEIKH 02-04-1997 154049 30-Sep-17 0
15 SHASHANK BISHT 13-09-1989 112073 30-Sep-17 0
16 SIDDHESH PANDE 31-01-1998 070265 30-Sep-17 0
17 SURAJ CHANDRASHEKHAR 16-03-1984 090751 30-Sep-17 0
18 TEJAS KAMBLE 10-05-1999 060019 30-Sep-17 0
19 VIPUL NANDKAR 07-10-2001 122628 30-Sep-17 0
20 YASH DESHMUKH 18-01-2001 111968 30-Sep-17 0
21 YUGANDH ZENDE 19-03-1998 070489 30-Sep-17 0
22 ZUBIN TARAPORWALA 25-09-1991 070079 30-Sep-17 0