List of Players from NAGPUR District

1 - Midget Girls

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 JENNIFER VARGHESE 23-06-2008 153992 30-Sep-17 1

2 - Cadet Girls Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 JENNIFER VARGHESE 23-06-2008 153992 30-Sep-17 1
2 JUI PENDHARKAR 19-04-2006 143524 30-Sep-17 1
3 NAMRATA SHENDE 30-Sep-17 1
4 TANAYA PATNE 03-12-2006 174855 30-Sep-17 1

3 - Sub Jr.Girls Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 ANANYA SAKHAKALE 24-07-2004 112128 30-Sep-17 1
2 DISHA GIRDHAR 17-05-2003 143649 30-Sep-17 1
3 JUI PENDHARKAR 19-04-2006 143524 30-Sep-17 1
4 MAYURI DESHMUKH 05-03-2004 133457 30-Sep-17 1
5 TANAYA PATNE 03-12-2006 174855 30-Sep-17 1
6 VAISHNAVI DEOGHADE 10-07-2004 143650 30-Sep-17 1

4 - Jr.Girls Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 ANANYA SAKHAKALE 24-07-2004 112128 30-Sep-17 1
2 DISHA GIRDHAR 17-05-2003 143649 30-Sep-17 1
3 HARSHALI DEOGHADE 01-01-2003 174933 30-Sep-17 1
4 ISHA AMBHAIKAR 18-09-2003 122774 30-Sep-17 1
5 KADAMBARI BHANDARKAR 01-09-2001 070310 30-Sep-17 1
6 MAYURI DESHMUKH 05-03-2004 133457 30-Sep-17 1
7 VAISHNAVI DEOGHADE 10-07-2004 143650 30-Sep-17 1

5 - Youth Girls Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 HARSHALI DEOGHADE 01-01-2003 174933 30-Sep-17 1
2 KADAMBARI BHANDARKAR 01-09-2001 070310 30-Sep-17 1

6 - Womens Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 KADAMBARI BHANDARKAR 01-09-2001 070310 30-Sep-17 1
2 NEHA RAUT 154258 30-Sep-17 1

7 - Midget Boys

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 ANAGH BONDWE 30-09-2008 174856 30-Sep-17 1

8 - Cadet Boys Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 ANAGH BONDWE 30-09-2008 174856 30-Sep-17 1
2 ANMOL RAMAWAT 03-10-2008 174830 30-Sep-17 1
3 DHURV SONWANE 18-01-2007 174980 30-Sep-17 1
4 SWANAND LAKHE 15-06-2006 174837 30-Sep-17 1

9 - Sub Jr.Boys Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 AADI CHITNIS 01-08-2005 143616 30-Sep-17 1
2 ALWAZ SIDDIQUI 26-04-2003 154119 30-Sep-17 1
3 ANMOL RAMAWAT 03-10-2008 174830 30-Sep-17 1
4 DHURV SONWANE 18-01-2007 174980 30-Sep-17 1
5 JAYESH KULKARNI 17-06-2003 143647 30-Sep-17 1
6 RAGHAV SHASTRI 16-04-2003 154118 30-Sep-17 1
7 SWANAND LAKHE 15-06-2006 174837 30-Sep-17 1

10 - Jr.Boys Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 ALWAZ SIDDIQUI 26-04-2003 154119 30-Sep-17 1
2 ANADHI SHENDE 12-12-2003 164709 30-Sep-17 1
3 JAYESH KULKARNI 17-06-2003 143647 30-Sep-17 1
4 KAUSTUBH UDAR 22-10-2000 112083 30-Sep-17 1
5 MADHVESH KHARAT 01-01-2000 112127 30-Sep-17 1
6 SARVESH PATIL 18-06-2002 112120 30-Sep-17 1

11 - Youth Boys Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 ANADHI SHENDE 12-12-2003 164709 30-Sep-17 1
2 KAUSTUBH UDAR 22-10-2000 112083 30-Sep-17 1
3 MADHVESH KHARAT 01-01-2000 112127 30-Sep-17 1
4 PRANAV KALE 26-12-1998 111956 30-Sep-17 1
5 SARVESH PATIL 18-06-2002 112120 30-Sep-17 1

12 - Mens Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 KAUSTUBH UDAR 22-10-2000 112083 30-Sep-17 1
2 PANKAJ RENU 17-10-1977 174897 30-Sep-17 1
3 PRANAV KALE 26-12-1998 111956 30-Sep-17 1
4 UJWAL WANI 30-03-1990 122539 30-Sep-17 1